Hoá học 11 Bài 36: Luyện tập Hiđrocacbon thơm

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Danh pháp

a. Hệ thống

Số chỉ vị trí của nhóm ankyl + tên ankyl + benzen.

Tổng số chỉ vị trí: nhỏ nhất.

Tên ankyl: gọi theo bảng chữ cái.

b. Thay thế

1,2 thay bằng ortho

1,3 thay bằng meta

1,4 thay bằng para

Với R: nhóm ankyl

c. Thông thường

toluen, các xilen

1.2. Tính chất hóa học

a. Phản ứng thế

(thế nguyên tử hiđro)

Nhánh (ankyl): nhiệt độ. Vd: Brom khan.

Vòng: bột sắt.

Vd: halogen, axitric.

Quy tắc thế: Các ankyl benzen dễ tham gia phản ứng thế nguyên tử hiđro của vòng benzen hơn benzen và sự thế ưu tiên ở vị trí ortho và para so với nhóm ankyl.

b. Phản ứng cộng

Nhánh (có liên kết đôi, ba): dung dịch Br2, HBr, H2O.

Vòng: tạo vòng no: Hiđro.

c. Phản ứng oxi hóa

Hoàn toàn: phản ứng cháy.

Không hoàn toàn: ( phản ứng với dung dịch KMnO)

Vòng: không tác dụng. Bền với tác nhân oxi hóa là dung dịch KMnO4.

Nhánh:

No (ankyl): nhiệt độ cao.

Không no: nhiệt độ thường.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok