Hoá học 11 Bài 38: Hệ thống hóa về hiđrocacbon

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. CTPT và đặc điểm cấu tạo của hidrocacbon

CTCT và đặc điểm của Hidrocacbon

CTCT và đặc điểm của Hidrocacbon

1.2. Tính chất hóa học của hidrocacbon

Tính chất hóa học của Hidrocacbon

Tính chất hóa học của Hidrocacbon

1.3. Sự chuyển hóa giữa các loại hidrocacbon

Sơ đồ chuyển hóa giữa các loại hidrocacbon

Sơ đồ chuyển hóa giữa các loại hidrocacbon

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok