Hoá học 11 Bài 42: Luyện tập Dẫn xuất halogen, ancol, phenol

Hoá học 11 Bài 42: Luyện tập Dẫn xuất halogen, ancol, phenol

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Dẫn xuất halogen

- Bậc của nhóm chức: bằng bậc của nguyên tử C liên kết với X

- Thế X: CxHyX → CxHyOH

- Tách HX: CnH2n+1X → CnH2n + HX

- Điều chế:

+ Thế H của hidrocacbon bằng X

+ Cộng HX hoặc X2 vào anken, ankin...

1.2. Ancol no, đơn chức CnH2n+1OH

- Bằng bậc của nguyên tử C liên kết với -OH

- Thế -OH: CnH2n+1OH → CnH2n+1Br

- Thế H của -OH: 2CnH2n+1OH + 2Na → 2CnH2n+1ONa + H2

- Tách H2O: CnH2n+1OH →  CnH2n + H2O

- Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn: RCH2OH → RCH = O

- Điều chế:

+ Cộng H2O vào anken

+ Thế X của halogen

+ Điều chế ethanol từ tinh bột

1.3. Phenol C6H5OH

- Thế H ở vòng benzen: C6H5OH → C6H2Br3OH

- Điều chế:

+ Thế H của benzen

+ Oxi hóa cumen

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok