Hóa học 12 Bài 24: Thực hành Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Mục đích thí nghiệm

- Hiểu và giải thích được các hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm

- Rèn luyện kĩ năng thực hành hóa học như lấy hóa chất vào ống nghiệm, đun ống nghiệm, quan sát hiện tượng...

1.2. Kỹ năng thí nghiệm

- Kĩ năng lấy hóa chất bằng ống hút, pipet

- Thường thì kim loại sẽ tác dụng với oxi có trong không khí tạo lớp màng oxit, nên cà sạch lớp oxit này trước khi tiến hành thí nghiệm để quan sát rõ nhất hiện tượng xảy ra.

1.3. Cơ sở lý thuyết

a. Thí nghiệm 1: Dãy điện hóa của kim loại

Phản ứng giữa hai cặp oxi hóa - khử xảy ra theo chiều: Chất oxh mạnh hơn + Chất khử mạnh hơn → Chất oxh yếu hơn + Chất khử yếu hơn

Dãy điện hóa của kim loại

Dãy điện hóa của kim loại

b. Thí nghiệm 2: Điều chế kim loại bằng cách dùng kim loại mạnh khử ion kim loại yếu trong dung dịch.

c. Thí nghiệm 3: Ăn mòn điện hóa học

- Là quá trình oxi hóa - khử, trong đó kim loại bị ăn mòn do tác dụng của dung dịch chất điện li và tạo nên dòng electron chuyển dời từ cực âm đến cực dương.

1.4. Dụng cụ thí nghiệm, hóa chất

a. Dụng cụ thí nghiệm

- Ống nghiệm, kẹp gỗ, giấy giáp…

b. Hóa chất

- Dung dịch HCl, 3 mẫu Al, Fe, Cu có kích thước tương đương

- Đinh sắt, dung dịch CuSO4

- Dung dịch H2SO4 loãng, mẫu kẽm

1.5. Các bước tiến hành thí nghiệm

a. Thí nghiệm 1: Dãy điện hóa của kim loại

- Lấy 3 ống nghiệm, mỗi ống đựng 3ml dung dịch HCl loãng. Cho 3 mẫu kim loại có kích thước tương đương là Al, Fe,Cu vào 3 ống nghiệm.

b. Thí nghiệm 2: Điều chế kim loại bằng cách dùng kim loại mạnh khử ion kim loại yếu trong dung dịch.

- Đánh sạch gỉ một chiếc đinh sắt rồi thả vào dung dịch CuSO4. Sau khoảng 10 phút, quan sát màu của chiếc đinh sắt và màu của dung dịch. Rút ra kết luận và viết phương trình hoá học của phản ứng.

- Lấy 2 ống nghiệm sạch, rót dung dịch vào CuSO4

+ Cho 1 đinh Fe vào 1 ống nghiệm (1).

+ 1 ống nghiệm (2) để so sánh màu của dung dịch sau phản ứng.

c. Thí nghiệm 3: Ăn mòn điện hóa học

- Rót vào 2 ống nghiệm, mỗi ống khoảng 3 ml dung dịch H2SO4 loãng và cho vào mỗi ống một mẩu kẽm. Quan sát tốc độ bọt khí thoát ra.

- Nhỏ thêm 2 – 3 giọt dung dịch CuSO4 vào một trong 2 ống. So sánh lượng bọt khí thoát ra ở 2 ống nghiệm. Rút ra kết luận và giải thích.

2. Báo cáo thực hành

2.1. Thí nghiệm 1: Dãy điện hóa của kim loại

a. Hiện tượng

+ Ống nghiệm chứa Al : Sủi bọt khí mãnh liệt

+ Ống nghiệm chứa Fe : có sủi bọt khí

+ Ống nghiệm chứa Cu: không hiện tượng

b. Giải thích

Do khả năng hoạt động hóa học của Al > Fe > Cu

2.2. Thí nghiệm 2: Điều chế kim loại bằng cách dùng kim loại mạnh khử ion kim loại yếu trong dung dịch.

a. Hiện tượng

Trên đinh Fe xuất hiện một lớp kim loại màu đỏ, dung dịch nhạt dần màu xanh 

b. Giải thích

Trên đinh Fe xuất hiện một lớp kim loại màu đỏ (Cu), dung dịch nhạt dần màu xanh (do Cu2+ phản ứng và nồng độ của nó giảm).

2.3. Thí nghiệm 3: Ăn mòn điện hóa học

a. Hiện tượng

Ống nghiệm chứa vài giọt CuSO4 sủi bọt khí nhiều hơn ống nghiệm chỉ chứa Zn và H2SOvà thấy xuất hiện màu đỏ.

b. Giải thích

Sau khi thêm CuSO4 thấy ở viên kẽm xuất hiện màu đỏ, đồng thời bọt khí thoát ra nhanh hơn so với ống 1 (do Zn + Cu2+ → Zn2+ + Cu) bám lên Zn thành 2 điện cực trong dung dịch H2SO4 ⇒ pin ⇒ ăn mòn điện hóa học). 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok