Hóa học 12 Bài 28: Luyện tập Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Vị trí của kim loại kiềm, kiềm thổ trong Bảng hệ thống tuần hoàn và cấu hình electron

- Kim loại kiềm:

+ Vị trí trong bảng tuần hoàn: nhóm IA

+ Cấu hình electron lớp ngoài cùng: ns1

+ Tính chất hóa học đặc trưng: Có tính khử mạnh nhất trong các kim loại

M → M+ + e

+ Điều chế: Điện phân muối halogen nóng chảy

2MX (đpnc) → 2M + X2

- Kim loại kiềm thổ:

+ Vị trí trong bảng tuần hoàn: nhóm IIA

+ Cấu hình electron lớp ngoài cùng: ns2

+ Tính chất hóa học đặc trưng: Có tính khử mạnh chỉ sau kim loại kiềm

M → M2+ + 2e

+ Điều chế:  MX2 (đpnc) → M + X2

1.2. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm, kiềm thổ và Nước cứng

Sơ đồ lý thuyết của kim loại kiềm và kiềm thổ

Sơ đồ lý thuyết của kim loại kiềm và kiềm thổ

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok