Hóa học 12 Bài 34: Crom và hợp chất của Crom

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Crom

a. Vị trí trong Bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử

- Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p63d54s1 hay [Ar]3d54s1.

- Ô 24, nhóm VIB, chu kì 4.

b. Tính chất vật lí

- Crom là kim loại màu trắng bạc, có khối lượng riêng lớn (d = 7,2g/cm3), t0nc = 18900C

- Là kim loại cứng nhất, có thể rạch được thuỷ tinh.

c. Tính chất hóa học

Trong các hợp chất crom có số oxi hoá từ +1 → +6 (hay gặp +2, +3 và +6).

- Tác dụng với Phi kim:

2Cr+3O22Cr2O32Cr+3Cl22CrCl32Cr+3SCr2S3

- Tác dụng với nước:

Cr bền với nước và không khí do có lớp màng oxit rất mỏng, bền bảo vệ ⇒ Mạ crom lên sắt để bảo vệ sắt và dùng Cr để chế tạo thép không gỉ.

- Tác dụng với Axit:

Cr+2HClCrCl2+H2Cr+H2SO4CrSO4+H2

- Chú ý: Cr không tác dụng với dung dịch HNO3 hoặc H2SO4 đặc, nguội.

1.2. Hợp chất của Crom

a. Hợp chất Crom (III)

Crom (III) oxit – Cr2O3

+ Tính chất vật lý: Cr2O3 là chất rắn, màu lục thẩm, không tan trong nước.

+ Tính chất hóa học: Cr2O3 là oxit lưỡng tính:

Cr2O+ 2NaOH (đặc) → 2NaCrO+ H2O

Cr2O3 + 6HCl → 2CrCl3 + 3H2

Crom (III) hiđroxit – Cr(OH)3

+ Tính chất vật lý: Cr(OH)3 là chất rắn, màu lục xám, không tan trong nước

+ Tính chất hóa học:

- Cr(OH)3 là một hiđroxit lưỡng tính:

Cr(OH)3 + NaOH → NaCrO2 + 2H2O

Cr(OH)3+ 3HCl → CrCl3 + 3H2O

- Tính khử và tính oxi hoá:

2CrCl3 + Zn → 2CrCl2 + ZnCl2

2NaCrO2 + 3Br+ 8NaOH → 2Na2CrO4 + 6NaBr + 4H2O

b. Hợp chất Crom (VI)

Crom (VI) oxit – CrO3

+ Tính chất vật lí: CrO3 là chất rắn màu đỏ thẫm.

+ Tính chất hóa học: Là một oxit axit:

CrO3 + H2O  → H2CrO(axit cromic)

2CrO3 + H2O → H2Cr2O7 (axit đicromic)

Có tính oxi hoá mạnh: Một số chất hữu cơ và vô cơ (S, P, C, C2H5OH) bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3.

Muối crom (VI):

+ Tính chất vật lý: Là những hợp chất bền.

Na2CrO4 và K2CrO4 có màu vàng (màu của ion CrO42-)

Na2Cr2O7 và K2Cr2O7 có màu da cam (màu của ion Cr2O72-)

+ Tính chất hóa học: Các muối cromat và đicromat có tính oxi hoá mạnh:

K2Cr2O7+6FeSO4+7H2SO43Fe(SO4)3+Cr2(SO4)3+K2SO4+7H2O

Trong dung dịch của ion CrO42- luôn có cả ion Cr2O72- ở trạng thái cân bằng với nhau:

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok