Hóa học 12 Bài 4: Luyện tập Este và Chất béo

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Este

Khái niệm: Khi thay thế nhóm OH của nhóm cacboxyl trong phân tử axit cacboxylic bằng nhóm OR ta thu được hợp chất este.(R là gốc hidrocacbon).

Công thức: Este no,đơn chức, mạch hở: CnH2nO2 (n2)

Vd: CH3COOCH3 : Metyl axetat

- Tính chất hóa học

  • Thủy phân trong môi trường H+(tác dụng với nước)
  • Thủy phân trong môi trường OH-
  • Phản ứng cháy 

1.2. Lipit

- Khái niệm: Là trieste của axit béo có mạch cacbon dài với glixerol

- Công thức

Công thức của lipit

Công thức của lipit

vd: (C17H35COO)3C3H5 :Tristearin

- Tính chất hóa học

  • Thủy phân trong môi trường H+ (tác dụng với nước)
  • Thủy phân trong môi trường OH-​
  • Phản ứng hidro hóa chất béo lỏng

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok