Hoá học 12 Bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch

Hoá học 12 Bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Nguyên tắc nhận biết ion trong dung dịch

- Dung dịch chứa ion + Thuốc thử:

+ Chất kết tủa

+ Sản phẩm có màu

+ Chất khí khó tan sủi bọt

+ Chất khí bay khỏi dung dịch

1.2. Nhận biết một số Cation trong dung dịch

a. Bảng nhận biết

- Na+: Thử màu ngọn lửa → Ngọn lửa có màu vàng tươi

- NH4+: Dung dịch kiềm → Tạo khí NH3 có mùi khai

- Ba2+ : Dung dịch H2SO4 dư → Kết tủa màu trắng

- Al3+: Dung dịch kiềm hoặc NH3 → Kết tủa keo trắng tan trong OH

- Fe3+ : Dung dịch kiềm → Kết tủa nâu đỏ

- Fe2+ : Dung dịch kiềm → Kết tủa trắng xanh → đỏ nâu

- Cu2+ : Dung dịch kiềm → Kết tủa xanh

b. Màu sắc của một số kết tủa

Màu sắc của một số kết tủa

Màu sắc của một số kết tủa

1.3. Nhận biết một số Anion trong dung dịch

a. Bảng nhận biết

- NO3-: Dung dịch Cu/H+ → Dd có màu xanh, khí thoát ra hóa nâu trong không khí.

- SO42-: Dung dịch Ba2+/H+ dư → Kết tủa  trắng

- Cl-: Dung dịch AgNO3 → Kết tủa  trắng

- CO32- : Dd axit mạnh/ Ca(OH)→ Kết tủa  trắng

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok