Hoá học 12 Bài 42: Luyện tập Nhận biết một số chất vô cơ

Hoá học 12 Bài 42: Luyện tập Nhận biết một số chất vô cơ

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Phương pháp nhận biết Cation

Phản ứng nhận biết từng cation

Phản ứng nhận biết từng cation

1.2. Phương pháp nhận biết Anion

Phản ứng nhận biết từng anion

Phản ứng nhận biết từng anion

1.3. Phương pháp nhận biết chất khí

Phản ứng nhận biết từng chất khí

Phản ứng nhận biết từng chất khí

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok