Hóa học 12 Bài 7: Luyện tập Cấu tạo và tính chất của Cacbohiđrat

Hóa học 12 Bài 7: Luyện tập Cấu tạo và tính chất của Cacbohiđrat

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Glucozơ

- Tạo kết tủa Ag khi tác dụng với [Ag(NH3)2]OH   

- Tham gia phản ứng với CH3OH/HCl tạo thành Metyl glicozit

- Tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam

- Phản ứng với HNO3

1.2. Fructozơ

- Tham gia phản ứng với [Ag(NH3)2]OH   

- Tác dụng với Cu(OH)tạo dung dịch màu xanh lam

- Phản ứng với HNO3

1.3. Saccarozo

- Tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam

- Tác dụng với H2O/H+ thu được glucozo và fructozo

1.4.Tinh bột

- Phản ứng với HNO3

- Tác dụng với H2O/H+ thu được glucozo 

1.5. Xenlulozo

- Phản ứng với HNO3 tạo thành Xenlulozơ trinitrat

- Tác dụng với H2O/H+ thu được glucozo 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok