TRẮC NGHIỆM SINH 7 BÀI 10: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG

TRẮC NGHIỆM SINH 7 BÀI 10: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG

Câu 1. Loài ruột khoang nào không di chuyển

A. San hô và sứa

B. Hải quỳ và thủy tức

C. San hô và hải quỳ

D. Sứa và thủy tức

Câu 2. Lợi ích của ruột khoang đem lại là

A. Làm thức ăn

B. Làm đồ trang sức

C. Làm vật liệu xây dựng

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 3. Ruột khoang chủ yếu sinh sản bằng cách

A. Sinh sản vô tính

C. Tái sinh

D. Sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính

Câu 4. Cơ thể ruột khoang

A. Đối xứng tỏa tròn

B. Đối xứng hai bên

C. Không đối xứng

D. Luôn biến đổi hình dạng

Câu 5. Loài ruột khoang nào làm chỉ thị cho tầng địa chất

A. Hải quỳ

B. Thủy tức

C. Sứa

D. San hô

Câu 6. Ruột khoang có vai trò gì đối với sinh giới và con người nói chung?

A. Một số loài ruột khoang có giá trị thực phẩm và dược phẩm.

B. Góp phần tạo sự cân bằng sinh thái, tạo cảnh quan độc đáo.

C. Nhiều loại san hô nguyên liệu làm đồ trang sức, trang trí, nguyên liệu xây dựng, ...

D. Cả 3 phương án trên đều đúng.

Câu 7. Các đại diện của ngành Ruột khoang không có đặc điểm nào sau đây?

A. Sống trong môi trường nước, đối xứng toả tròn.

B. Có khả năng kết bào xác.

C. Cấu tạo thành cơ thể gồm 2 lớp, ruột dạng túi.

D. Có tế bào gai để tự vệ và tấn công.

Câu 8. Đảo ngầm san hô thường gây tổn hại gì cho con người?

A. Cản trở giao thông đường thuỷ.

B. Gây ngứa và độc cho người.

C. Tranh thức ăn với các loại hải sản con người nuôi.

D. Tiết chất độc làm hại cá và hải sản nuôi.

Câu 9. Phương thức dinh dưỡng thường gặp ở ruột khoang là

A. quang tự dưỡng.

B. hoá tự dưỡng.

C. dị dưỡng.

D. dị dưỡng và tự dưỡng kết hợp.

Câu 10. Cơ thể ruột khoang có kiểu đối xứng nào?

A. Đối xứng toả tròn.

B. Đối xứng hai bên.

C. Đối xứng lưng - bụng.

D. Đối xứng trước - sau.

Câu 11. Người ta khai thác san hô đen nhằm mục đích gì?

A. Cung cấp vât liệu xây dựng.

B. Nghiên cứu địa tầng.

C. Thức ăn cho con người và động vật.

D. Vật trang trí, trang sức.

Câu 12. Phần lớn các loài ruột khoang sống ở

A. sông.

B. biển

C. ao

D. hồ.

Câu 13. Ruột khoang nói chung thường tự vệ bằng

A. các xúc tu.

B. các tế bào gai mang độc.

C. lẩn trốn khỏi kẻ thù.

D. trốn trong vỏ cứng.

Câu 14. Độ sâu tối đa mà các loài san hô có thể sống là bao nhiêu?

A. 50m

B. 100m

C. 200m

D. 400m

ĐÁP ÁN

Câu        Đáp án  Câu        Đáp án

Câu 1     C             Câu 8     A

Câu 2     D             Câu 9     C

Câu 3     A             Câu 10   A

Câu 4     A             Câu 11   D

Câu 5     D             Câu 12   B

Câu 6     D             Câu 13   B

Câu 7     B             Câu 14   A

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok