TRẮC NGHIỆM SINH 7 BÀI 12: MỘT SỐ GIUN DẸP KHÁC VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN DẸP

Câu 1. Giun dẹp có bao nhiêu loài

A. 1 nghìn loài

B. 2 nghìn loài

C. 3 nghìn loài

D. 4 nghìn loài

Câu 2. Lợn gạo mang ấu trùng

A. Sán dây

B. Sán lá gan

C. Sán lá máu

D. Sán bã trầu

Câu 3. Sán lá máu kí sinh ở

A. Máu người

B. Ruột non người

C. Cơ bắp trâu bò

D. Gan trâu bò

Câu 4. Sán lá máu xâm nhập vào cơ thể người qua đâu

A. Qua máu

B. Qua da

C. Qua hô hấp

D. Mẹ sang con

Câu 5. Giun dẹp chủ yếu sống

A. Tự do

B. Kí sinh

C. Tự do hay kí sinh

D. Hình thức khác

Câu 6. Giun dẹp thường kí sinh ở những bộ phận nào

A. Ruột non

B. Máu

C. Gan

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 7. Đặc điểm nào sau đây KHÔNG phải là đặc điểm chung của ngành Giun dẹp

A. Cơ quan sinh dục phát triển, đẻ nhiều

B. Cơ thể dẹp, đối xứng hai bên

C. Có hậu môn

D. Có giác bám

Câu 8. Để phòng chống giun dẹp kí sinh, cần phải:

A. Ăn chín, uống sôi

B. Diệt giun sán định kì

C. Diệt các vật chủ trung gian

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 9. Uống thuốc tẩy giun đúng cách là

A. 1 lần/năm

B. 2 lần/năm

C. 3 lần/năm

D. 4 lần/năm

Câu 10. Đặc điểm nào dưới đây là của sán dây?

A. Sống tự do.

B. Cơ thể dẹp và đối xứng hai bên.

C. Mắt và lông bơi phát triển.

D. Cơ thể đơn tính.

Câu 11. Loài sán nào dưới đây trên thân gồm hàng trăm đốt sán, mỗi đốt đều mang một cơ quan sinh dục lương tính?

A. Sán lá gan.

B. Sán lá máu.

C. Sán bã trầu.

D. Sán dây

Câu 12. Phát biểu nào sau đây về sán dây là đúng?

B. Là động vật đơn tính.

C. Cơ quan sinh dục kém phát triển.

D. Phát triển không qua biến thái.

A. Cơ thể dẹp và đối xứng hai bên.

Câu 13. Trong các nhóm sinh vật sau, nhóm nào đều gồm các sinh vật có đời sống kí sinh?

A. sán lá gan, sán dây và sán lông.

B. sán dây và sán lá gan.

C. sán lông và sán lá gan.

D. sán dây và sán lông.

Câu 14. Đặc điểm chung nổi bật nhất ở các đại diện ngành Giun dẹp là gì?

A. Ruột phân nhánh.

B. Cơ thể dẹp.

C. Có giác bám.

D. Mắt và lông bơi tiêu giảm.

Câu 15. Loài giun dẹp nào dưới đây sống kí sinh trong máu người ?

A. Sán bã tru

B. Sán lá gan

C. Sán dây

D. Sán lá máu

ĐÁP ÁN

Câu 1     D             Câu 9     B

Câu 2     A             Câu 10   B

Câu 3     A             Câu 11   D

Câu 4     B             Câu 12   A

Câu 5     B             Câu 13   B

Câu 6     D             Câu 14   B

Câu 7     C             Câu 15   D

Câu 8     D            

               

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok