TRẮC NGHIỆM SINH 7 BÀI 18: TRAI SỐNG

Câu 1. Loài nào sau đây không thuộc ngành Thân mềm

A. Trai

B. Rươi

C. Hến

D. Ốc

Câu 2. Vỏ trai cấu tạo gồm mấy lớp

A. 2 lớp là lớp đá vôi và lớp sừng

B. 2 lớp là lớp xà cừ và lớp đá vôi

C. 3 lớp là lớp sừng, lớp biểu bì và lớp đá vôi

D. 3 lớp là lớp sừng, lớp đá vôi và lớp xà cừ

Câu 3. Cơ quan nào đóng vai trò đóng, mở vỏ trai

A. Đầu vỏ

B. Đỉnh vỏ

C. Cơ khép vỏ (bản lề vỏ)

D. Đuôi vỏ

Câu 4. Mài mặt ngoài vỏ trai ta thấy có mùi khét là do... bị cháy khét

A. Lớp xà cừ

B. Lớp sừng

C. Lớp đá vôi

D. Mang

Câu 5. Trai tự vệ nhờ

A. Di chuyển nhanh

B. Ẩn nấp trong môi trường bùn

C. Có lớp vỏ cứng

D. Cả b và c đúng

Câu 6. Trai lấy mồi ăn bằng cách

A. Dùng chân giả bắt lấy con mồi

B. Lọc nước

C. Kí sinh trong cơ thể vật chủ

D. Tấn công làm tê liệt con mồi

Câu 7. Trai lọc nước

A. 10 lít một ngày đêm

B. 20 lít một ngày đêm

C. 30 lít một ngày đêm

D. 40 lít một ngày đêm

Câu 8. Trai di chuyển được là nhờ

A. Chân trai thò ra thụt vào

B. Động tác đóng mở vỏ trai

C. Hình thành chân giả

D. Cả a và b đúng

Câu 9. Ấu trùng trai thường bám vào mang và da cá để

A. Lấy thức ăn

B Lẩn trốn kẻ thù

C. Phát tán nòi giống

D. Kí sinh

Câu 10. Ngọc trai được tạo thành ở

A. Lớp sừng

B. Lớp xà cừ

C. Thân

D. Ống thoát

Câu 11. Vì sao khi ta mài mặt ngoài vỏ trai lại ngửi thấy mùi khét?

A. Vì lớp vỏ ngoài chứa nhiều chất khoáng.

B. Vì lớp ngoài vỏ trai được cấu tạo bằng tinh bột.

C. Vì phía ngoài vỏ trai là lớp sừng.

D. Vì lớp ngoài vỏ trai được cấu tạo bằng chất xơ.

Câu 12. Phát biểu nào sau đây về trai sông là sai?

A. Không có khả năng di chuyển.

B. Chân hình lưỡi rìu.

C. Hô hấp bằng mang.

D. Trai sông có 2 mảnh vỏ.

Câu 13. Ý nghĩa của việc bám vào da và mang cá của ấu trùng trai sông là

A. giúp bảo vệ ấu trùng không bị động vật khác ăn mắt.

B. giúp ấu trùng phát tán rộng hơn nhờ sự di chuyển tích cực của cá.

C. giúp ấu trùng tận dụng được nguồn dinh dưỡng trên da và mang cá.

D. Cả 3 phương án trên đều đúng.

Câu 14. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau.Vỏ trai sông gồm ...(1)... gắn với nhau nhờ ...(2)... ở ...(3)....

A. (1): hai mảnh; (2): áo trai; (3): phía bụng

B. (1): hai mảnh; (2): cơ khép vỏ; (3): phía lưng

C. (1): hai mảnh; (2): bản lề; (3): phía lưng

D. (1): ba mảnh; (2): bản lề; (3): phía bụng

Câu 15. Phát biểu nào sau đây về trai sông là sai?

A. Trai sông là động vật lưỡng tính.

B. Trai cái nhận tinh trùng của trai đực qua dòng nước.

C. Phần đầu cơ thể tiêu giảm.

D. Ấu trùng sống bám trên da và mang cá.

Câu 16. Lớp xà cừ ở vỏ trai do cơ quan nào tiết ra tạo thành?

A. Lớp ngoài của tấm miệng.

B. Lớp trong của tấm miệng.

C. Lớp trong của áo trai.

D. Lớp ngoài của áo trai.

Câu 17. Ở nhiều ao đào thả cá, tại sao trai không thả mà tự nhiên có?

A. Vì ấu trùng trai thường sống trong bùn đất, sau một thời gian phát triển thành trai trưởng thành.

B. Vì ấu trùng trai bám vào mang và da cá, sau đó rơi xuống bùn phát triển thành trai trưởng thành.

C. Vì ấu trùng trai vào ao theo nước mưa, sau đó phát triển thành trai trưởng thành.

D. Cả A, B và C đều đúng.

Câu 18. Việc trứng phát triển thành ấu trùng trong mang của trai mẹ có ý nghĩa như thế nào?

A. Giúp ấu trùng tận dụng nguồn dưỡng khí và thức ăn dồi dào qua mang.

B. Giúp bảo vệ trứng và ấu trùng không bị các động vật khác ăn mất.

C. Giúp tăng khả năng phát tán của ấu trùng.

D. Cả A và B đều đúng.

ĐÁP ÁN

Câu 1     B             Câu 10   B

Câu 2     A             Câu 11   C

Câu 3     C             Câu 12   A

Câu 4     B             Câu 13   D

Câu 5     D             Câu 14   C

Câu 6     B             Câu 15   A

Câu 7     D             Câu 16   D

Câu 8     D             Câu 17   B

Câu 9     C             Câu 18   D

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok