TRẮC NGHIỆM SINH 7 BÀI 19: MỘT SỐ THÂN MỀM KHÁC

Câu 1. Ngành Thân mềm có bao nhiêu loài

A. 700 loài

B. 7000 loài

C. 70000 loài

D. 700000 loài

Câu 2. Động vật thân mềm sống trên cạn

A. Bạch tuộc

B. Mực

C. Ốc sên

D. Sò

Câu 3. Thân mềm nào gây hại cho con người

A. Sò

B. Mực

C. Ốc vặn

D. Ốc sên

Câu 4. Ở thân mềm, hạch thần kinh phát triển nhất là

A. Hạch lưng

B. Hạch bụng

C. Hạch não

D. Hạch hầu

Câu 5. Thân mềm nào KHÔNG có vỏ cứng bảo vệ ngoài cơ thể

A. Sò

B. Ốc sên

C. Bạch tuộc

D. Ốc vặn

Câu 6. Loài nào có tập tính đào lỗ đẻ trứng

A. Ốc vặn

B. Ốc sên

C. Sò

D. Mực

Câu 7. Mực tự vệ bằng cách nào

A. Co cơ thể vào trong vỏ cứng

B. Tung hỏa mù để trốn chạy

C. Dùng tua miệng để tấn công kẻ thù

D. Tiết chất nhờn làm kẻ thù không bắt được

Câu 8. Thân mềm có tập tính phong phú là do

A. Có cơ quan di chuyển

B. Cơ thể được bảo vệ bằng vỏ cứng

C. Hệ thần kinh phát triển

D. Có giác quan

Câu 9. Thân mềm nào bảo vệ con trong khoang áo cơ thể mẹ.

A. Ốc sên

B. Ốc vặn

C. Mực

D. Bạch tuộc

Câu 10. Động vật thân mềm nào sống đục ruỗng vỏ tàu thuyền

A. Con hà

B. Con sò

C. Con mực

D. Con ốc sên

Câu 11. Loài nào dưới đây là loài duy nhất có "hộp sọ" để bảo vệ não ở động vật có xương sống?

A. Bạch tuộc

B. Ốc sên

C. Mực

D. Vẹm.

Câu 12. Phát biểu nào sau đây về bạch tuộc là đúng?

A. Có 8 tua dài, thích nghi với lối sống bơi lội tự do.

B. Có 10 tua dài, thích nghi với lối sống di chuyển chậm chạp.

C. Có khả năng nguỵ trang, tự vệ bằng cách vùi mình trong cát.

D. Có tập tính đào lỗ để đẻ trứng.

Câu 13. Khi gặp kẻ thù, mực thường có hành động như thế nào?

A. Vùi mình sâu vào trong cát.

B. Phun mực, nhuộm đen môi trường nhằm che mắt kẻ thù để chạy trốn.

C. Tiết chất độc tiêu diệt kẻ thủ.

D. Thu nhỏ và khép chặt vỏ.

Câu 14. Phát biểu nào sau đây về bạch tuộc là sai?

A. Sống ở biển.

B. Có giá trị thực phẩm.

C. Là đại diện của ngành Thân mềm.

D. Có lối sống vùi mình trong cát.

Câu 15. Ốc sên tự vệ bằng cách nào?

A. Tiết chất độc tiêu diệt kẻ thù.

B. Tấn công đối phương bằng tua đầu và tua miệng.

C. Co rụt cơ thể vào trong vỏ.

D. Thu nhỏ và khép chặt vỏ.

Câu 16. Đặc điểm nào dưới đây giúp cho các tập tính của thân mềm phát triển hơn hẳn giun đốt?

A. Thần kinh, hạch não phát triển.

B. Di chuyển tích cực.

C. Môi trường sống đa dạng.

D. Có vỏ bảo vệ.

ĐÁP ÁN

Câu 1     C             Câu 9     B

Câu 2     C             Câu 10   A

Câu 3     D             Câu 11   C

Câu 4     C             Câu 12   A

Câu 5     C             Câu 13   B

Câu 6     B             Câu 14   D

Câu 7     B             Câu 15   C

Câu 8     C             Câu 16   A

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok