TRẮC NGHIỆM SINH 7 BÀI 21: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÂN MỀM

Câu 1. Những đại diện nào sau đây thuộc ngành Thân mềm

A. Mực, sứa, ốc sên

B. Bạch tuộc, ốc sên, sò

C. Bạch tuộc, ốc vặn, sán lá gan

D. Rươi, vắt, sò

Câu 2. Loài nào có khả năng lọc làm sạch nước

A. Trai, hến

B. Mực, bạch tuộc

C. Sò, ốc sên

D. Sứa, ngao

Câu 3. Loài nào gây hại cho cây trồng

A. Sò

B. Ốc bươu vàng

C. Bạch tuộc

D. Mực

Câu 4. Ngành thân mềm có đặc điểm chung là

A. Thân mềm, cơ thể không phân đốt

B. Có vỏ đá vôi, có khoang áo

C. Hệ tiêu hóa phân hóa

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 5. Ốc sên phá hoại cây cối vì

A. Khi sinh sản ốc sên đào lỗ làm đứt rễ cây

B. Ốc sên ăn lá cây làm cây không phát triển được

C. Ốc sên tiết chất nhờn làm chết các mầm cây

D. Ốc sên để lại vết nhớt trên đường đi gây hại đến cây

Câu 6. Loài thân mềm nào được dùng để làm đồ trang sức

A. Ốc sên

B. Ốc bươu vàng

C. Bạch tuộc

D. Trai

Câu 7. Các đại diện Thân mềm nào sau đây có tập tính sống vùi mình

A. trai, sò, mực

B. trai, mực, bạch tuộc

C. ốc sên, ốc bươu vàng, sò

D. trai, sò, ngao

Câu 8. Thân mềm nào thích nghi với lối sống di chuyển và săn mồi

A. mực, sò

B. mực, bạch tuộc

C. ốc sên, ốc vặn

D. sò, trai

Câu 9. Vỏ đá vôi của thân mềm được tạo thành từ

A. lớp sừng

B. thân

C. chân

D. cơ khép vỏ

Câu 10. Động vật nào có giá trị cao, được xuất khẩu

A. bào ngư

B. sò huyết

C. trai sông

D. Cả a và b

Câu 11. Thân mềm có thể gây hại như thế nào đến đời sống con người?

A. Làm hại cây trồng.

B. Là vật trung gian truyền bệnh giun, sán.

C. Đục phá các phần gỗ và phần đá của thuyền bè, cầu cảng, gây hại lớn cho nghề hàng hải.

D. Cả A, B và C đều đúng.

Câu 12. Hóa thạch của một số vỏ ốc, vỏ sò có ý nghĩa thực tiễn như thế nào?

A. Làm đồ trang sức.

B. Có giá trị về mặt địa chất.

C. Làm sạch môi trường nước.

D. Làm thực phẩm cho con người.

Câu 13. Những loài trai nào sau đây đang được nuôi để lấy ngọc?

A. Trai cánh nước ngọt và trai sông.

B. Trai cánh nước ngọt và trai ngọc ở biển.

C. Trai tượng.

D. Trai ngọc và trai sông.

Câu 14. Phát biểu nào sau đây về ngành Thân mềm là sai?

A. Thân mềm.

B. Hệ tiêu hóa phân hóa.

C. Không có xương sống.

D. Không có khoang áo.

ĐÁP ÁN

Câu 1     B             Câu 8     B

Câu 2     A             Câu 9     A

Câu 3     B             Câu 10   D

Câu 4     D             Câu 11   D

Câu 5     B             Câu 12   B

Câu 6     D             Câu 13   B

Câu 7     D             Câu 14   D

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok