TRẮC NGHIỆM SINH 7 BÀI 26: CHÂU CHẤU

Câu 1. Châu chấu là đại diện thuộc lớp

A. Giáp xác

B. Thân mềm

C. Sâu bọ

D. Hình nhện

Câu 2. Cơ thể châu chấu chia làm mấy phần

A. Có hai phần gồm đầu và bụng

B. Có hai phần gồm đầu ngực và bụng

C. Có ba phần gồm đầu, ngực và bụng

D. Cơ thể chỉ là một khối duy nhất

Câu 3. Châu chấu di chuyển bằng cách

A. Bò bằng cả 3 đôi chân

B. Nhảy bằng đôi chân sau (càng)

C. Nhảy bằng đôi chân sau và bay bằng cánh

D. Tất cả các đáp án trên là đúng

Câu 4. Châu chấu có hệ thần kinh

A. Các tế bào rải rác

B. Dạng lưới

C. Dạng chuỗi hạch, hạch não phát triển

D. Chưa có hệ thần kinh

Câu 5. Ruột tịt của châu chấu có vai trò gì

A. Hấp thu chất dinh dưỡng

B. Nghiền nát thức ăn

C. Nhào trộn thức ăn

D. Tiết dịch vị vào dạ dày

Câu 6. Hoạt động cung cấp ôxi và thức ăn cho các tế bào và các cơ quan của châu chấu là do

A. Sự nâng lên hạ xuống của các cơ ngực

B. Hệ thống ống khí từ các lỗ thở ở hai bên thành bụng

C. Hệ thống ống khí từ các lỗ thở ở hai bên thành ngực

D. Sự phát triển của hệ tuần hoàn

Câu 7. Hệ tuần hoàn của châu chấu thuộc dạng

A. Hệ tuần hoàn hở, tim hình ống, có nhiều ngăn ở mặt lưng

B. Tim có 1 ngăn duy nhất

C. Tim 2 ngăn, 2 vòng tuần hoàn

D. Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn

Câu 8. Thức ăn của châu chấu là

A. Thực vật

B. Động vật

C. Máu người

D. Mùn hữu cơ

Câu 9. Để trưởng thành, châu chấu non phải

A. Đứt đuôi

B. Lột xác

C. Kết kén

D. Hút máu

Câu 10. Vì sao nói châu chấu là loại sâu bọ gây hại cho cây trồng

A. Vì chúng gây bệnh cho cây trồng

B. Vì chúng hút nhựa cây

C. Vì chúng cắn đứt hết rễ cây

D. Vì chúng gặm chồi non và lá cây

Câu 11. Phát biểu nào sau đây về châu chấu là sai?

A. Hô hấp bằng phổi.

B. Tim hình ống.

C. Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch.

D. Là động vật không xương sống.

Câu 12. Phát biểu nào sau đây về châu chấu là đúng?

A. Hô hấp bằng mang.

B. Có hạch não phát triển.

C. Là động vật lưỡng tính.

D. Là động vật có xương sống.

Câu 13. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:Trong hoạt động hô hấp, châu chấu hít và thải khí thông qua ...(1)... ở ...(2)....

A. (1): lỗ miệng; (2): mặt lưng

B. (1): lỗ miệng; (2): mặt bụng

C. (1): lỗ thở; (2): mặt lưng

D. (1): lỗ thở; (2): mặt bụng

Câu 14. Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:Châu chấu ...(1)..., tuyến sinh dục dạng ...(2)..., tuyến phụ sinh dục dạng ...(3)....

A. (1): lưỡng tính; (2): ống; (3): chùm

B. (1): phân tính; (2): chùm; (3): ống

C. (1): lưỡng tính; (2): chùm; (3): ống

D. (1): phân tính; (2): ống; (3): chùm

Câu 15. Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:Ở châu chấu, tim có hình ...(1)..., có ...(2)... và nằm ở ...(3)....

A. (1): ống; (2): một ngăn; (3): mặt bụng

B. (1): phễu; (2): một ngăn; (3): mặt lưng

C. (1): phễu; (2): nhiều ngăn; (3): mặt bụng

D. (1): ống; (2): nhiều ngăn; (3): mặt lưng

Câu 16. Nhận đinh nào dưới đây nói về hệ tuần hoàn của châu chấu?

A. Tim 2 ngăn, một vòng tuần hoàn hở.

B. Tim hình ống, hệ tuần hoàn kín.

C. Tim hình ống, hệ tuần hoàn hở.

D. Tim 3 ngăn, hai vòng tuần hoàn kín.

Câu 17. Đặc điểm nào sau đây có ở châu chấu mà không có ở tôm?

A. Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch.

B. Có hệ thống ống khí.

C. Vỏ cơ thể bằng kitin.

D. Cơ thể phân đốt.

ĐÁP ÁN

Câu 1     C             Câu 10   D

Câu 2     C             Câu 11   A

Câu 3     D             Câu 12   B

Câu 4     C             Câu 13   D

Câu 5     D             Câu 14   B

Câu 6     B             Câu 15   D

Câu 7     A             Câu 16   C

Câu 8     A             Câu 17   B

Câu 9     B            

               

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok