TRẮC NGHIỆM SINH 7 BÀI 27: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP SÂU BỌ

TRẮC NGHIỆM SINH 7 BÀI 27: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP SÂU BỌ

Câu 1. Sâu bọ nào phá hoại đồ gỗ

A. Bọ cạp

B. Châu chấu

C. Mọt hại gỗ

D. Bọ ngựa

Câu 2. Loài sâu bọ nào có tập tính kêu vào mùa hè

A. Ve sầu

B. Dế mèn

C. Bọ ngựa

D. Chuồn chuồn

Câu 3. Loài sâu bọ nào sống trên mặt nước

A. Bọ gậy

B. Bọ que

C. Bọ vẽ

D. Bọ ngựa

Câu 4. Ấu trùng chuồn chuồn sống ở đâu

A. Trong đất

B. Kí sinh trong cơ thể động vật

C. Trên cây

D. Dưới nước

Câu 5. Ấu trùng bướm ăn

A. Lá cây

B. Máu người

C. Rễ cây

D. Động vật nhỏ hơn

Câu 6. Bọ ngựa có lối sống và tập tính

A. Ăn gỗ, tập tính đục ruỗng gỗ

B. Kí sinh, hút máu người và động vật

C. Ăn thịt, dùng đôi càng trước để bắt mồi

D. Ăn thực vật, tập tính ngụy trang

Câu 7. Loài sâu bọ nào sau đây hút máu người và động vật

A. Ruồi

B. Muỗi

C. Mọt ẩm

D. Chuồn chuồn

Câu 8. Sâu bọ hô hấp bằng

A. Da

B. Phổi

C. Hệ thống ống khí

D. Da và phổi

Câu 9. Đặc điểm nào KHÔNG phải là đặc điểm chung nổi bật của sâu bọ

A. Hô hấp bằng hệ thống ống khí

B. Cơ thể sâu bọ có ba phần: đầu, ngực, bụng

C. Vỏ cơ thể bằng kitin vừa là bộ xương ngoài vừa là chiếc áo ngụy trang của chúng.

D. Phần đầu có 1 đôi râu, phần ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh

Câu 10. Loài sâu bọ nào có hại cho đời sống con người

A. Bọ ngựa

B. Chuồn chuồn

C. Ve sầu

D. Châu chấu

Câu 11. Phát biểu nào dưới đây về đặc điểm chung của lớp Sâu bọ là sai?

A. Hô hấp bằng mang.

B. Phần đầu có 1 đôi râu, phần ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh.

C. Cơ thể chia làm ba phần rõ rệt: đầu, ngực và bụng.

D. Có nhiều hình thức phát triển biến thái khác nhau.

Câu 12. Có bao nhiêu đặc điểm trong số các đặc điểm dưới đây giúp chúng ta nhận biết các đại diện của lớp Sâu bọ trong thiên nhiên?

A. Cơ thể chia thành ba phần rõ rệt: đầu, ngực và bụng.

B. Đầu có 1 đôi râu, ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh.

C. Thở bằng ống khí.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 13. Vì sao hệ tuần hoàn ở sâu bọ lại đơn giản đi khi hệ thống ống khí phát triển?

A. Vì hệ thống ống khí phát triển mạnh và chèn ép hệ tuần hoàn.

B. Vì hệ thống ống khí phát triển giúp phân phối chất dinh dưỡng, giảm tải vai trò của hệ tuần hoàn.

C. Vì hệ tuần hoàn không thực hiện chức năng cung cấp ôxi do đã có hệ thống ống khí đảm nhiệm.

D. Vì hệ thống ống khi đã đảm nhiệm tất cả các chức năng của hệ tuần hoàn.

Câu 14. Phát biểu nào sau đây về muỗi vằn là đúng?

A. Chỉ muỗi đực mới hút máu.

B. Muỗi đực và muỗi cái đều hút máu.

C. Chỉ muỗi cái mới hút máu.

D. Muỗi đực và muỗi cái đều không hút máu.

Câu 15. Phát biểu nào dưới đây về đặc điểm chung của lớp Sâu bọ là sai?

A. Vỏ cơ thể bằng pectin, vừa là bộ xương ngoài, vừa là chiếc áo ngụy trang của chúng.

B. Có nhiều hình thức phát triển biến thái khác nhau.

C. Cơ thể chia làm ba phần rõ ràng: đầu, ngực và bụng.

D. Hô hấp bằng hệ thống ống khí.

ĐÁP ÁN

Câu 1     C             Câu 9     C

Câu 2     A             Câu 10   D

Câu 3     C             Câu 11   A

Câu 4     D             Câu 12   D

Câu 5     A             Câu 13   C

Câu 6     C             Câu 14   C

Câu 7     B             Câu 15   A

Câu 8     C                            

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok