TRẮC NGHIỆM SINH 7 BÀI 33: CẤU TẠO TRONG CỦA CÁ CHÉP

TRẮC NGHIỆM SINH 7 BÀI 33: CẤU TẠO TRONG CỦA CÁ CHÉP

Câu 1. Cá chìm nổi được trong nước là do có

A. Cơ quan đường bên

B. Mang cá

C. Bong bóng

D. Vây cá

Câu 2. Chức năng của gan với tiêu hóa của cá chép

A. Cắn, xé, nghiền nát thức ăn

B. Co bóp, nghiền nhuyễn thức ăn

C. Chứa dịch mật tiêu hóa thức ăn

D. Tiết ra dịch mật giúp tiêu hóa thức ăn

Câu 3. Thứ tự nào đúng về quá trình tiêu hóa thức ăn của cá chép

A. Hầu - miệng - thực quản -dạ dày-ruột - hậu môn

B. Miệng - thực quản - hầu - dạ dày - hậu môn - ruột

C. Miệng-hầu-thực quản-dạ dày-ruột - hậu môn

D. Hầu - thực quản - dạ dày - ruột - hậu môn - miệng

Câu 4. Tim cá chép chia thành bao nhiêu ngăn

A. Không chia ngăn

B. 2 ngăn

C. 3 ngăn

D. 4 ngăn

Câu 5. Khi ... co tống máu vào động mạch chủ bụng từ đó chuyển qua mao mạch mang, ở đây xảy ra sự trao đổi khí, máu trở thành đỏ tươi, giàu ôxi, theo động mạch chủ lưng đến các mao mạch ở các cơ quan cung cấp ôxi và các chất dinh dưỡng cho các cơ quan hoạt động. Máu từ các cơ quan theo tĩnh mạch bụng trở về ...Chọn đáp án phù hợp điền vào chỗ chấm để hoàn thành vòng tuần hoàn của cá chép:

A. Tâm nhĩ, tâm thất

B. Tâm thất, tâm nhĩ

C. Tim, tâm nhĩ

D. Tâm thất, tim

Câu 6. Cơ quan hô hấp của cá là

A. Mang

B. Da

C. Phổi

D. Da và phổi

Câu 7. Cơ quan lọc máu của cá

A. Hậu môn

B. Thận

C. Mang

D. Ruột

Câu 8. Các giác quan quan trọng ở cá là

A. Mắt

B. Mũi

C. Cơ quan đường bên

D. Tất cả các cơ quan trên

Câu 9. Hệ thần kinh cá có ... tương đối phát triển, có vai trò điều hòa và phối hợp các hoạt động khi bơi

A. Não trước

B. Các giác quan

C. Tủy sống

D. Tiểu não

Câu 10. Cá hô hấp được trong môi trường nước là do

A. Hô hấp qua da

B. Do miệng cá nuốt khí

C. Do miệng và nắp mang đóng mở liên tục

D. Có cơ quan dự trữ khí

Câu 11. Phát biểu nào sau đây là đúng về cá chép?

A. Vòng tuần hoàn kín.

B. Hô hấp qua mang và da.

C. Tim 4 ngăn.

D. Có 2 vòng tuần hoàn.

Câu 12. Phát biểu nào sau đây về hệ thần kinh của cá chép là sai?

A. Não trước chưa phát triển.

B. Hành khứu giác và thuỳ thị giác phát triển.

C. Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch.

D. Tuỷ sống nằm trong cung đốt sống.

Câu 13. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:Mang cá chép nằm dưới ...(1)... trong phần đầu, gồm các ...(2)... gắn vào các ...(3)....

A. (1): lá mang; (2): xương nắp mang; (3): xương cung mang

B. (1): xương nắp mang; (2): lá mang; (3): xương cung mang

C. (1): xương cung mang; (2): lá mang; (3): xương nắp mang

D. (1): nắp mang; (2): xương cung mang; (3): lá mang

Câu 14. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tim cá chép có 3 ngăn là: tâm nhĩ, tâm thất trái và tâm thất phải.

B. Tim cá chép có 3 ngăn là: tâm nhĩ trái, tâm nhĩ phải và tâm thất.

C. Tim cá chép có 2 ngăn là: tâm thất trái và tâm thất phải.

D. Tim cá chép có 2 ngăn là: tâm nhĩ và tâm thất.

Câu 15. Trong hệ tuần hoàn của cá chép, những loại mạch nào dưới đây luôn vận chuyển máu nghèo ôxi?

A. Các mao mạch ở các cơ quan và động mạch chủ lưng.

B. Động mạch chủ lưng và động mạch chủ bụng.

C. Động mạch chủ lưng và tĩnh mạch bụng.

D. Động mạch chủ bụng và tĩnh mạch bụng.

Câu 16. Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:Trong tuần hoàn ở cá chép, khi tâm thất co sẽ tống máu vào động mạch ...(1)..., từ đó chuyển qua các mao mạch ...(2)..., ở đây diễn ra sự trao đổi khí, máu trở thành đỏ tươi, giàu ôxi và theo ...(3)... đến các mao mạch ở các cơ quan để cung cấp ôxi và chất dinh dưỡng cho các cơ quan hoạt động

A. (1): chủ lưng; (2): mang; (3): động mạch chủ bụng

B. (1): chủ bụng; (2): ở các cơ quan; (3): tĩnh mạch chủ bụng

C. (1): chủ bụng; (2): mang; (3): động mạch chủ lưng

D. (1): lưng; (2): ở các cơ quan; (3): động mạch chủ bụng

ĐÁP ÁN

Câu 1     C             Câu 9     D

Câu 2     D             Câu 10   C

Câu 3     C             Câu 11   A

Câu 4     B             Câu 12   C

Câu 5     B             Câu 13   B

Câu 6     A             Câu 14   D

Câu 7     B             Câu 15   D

Câu 8     D             Câu 16   C

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok