TRẮC NGHIỆM SINH 7 BÀI 35: ẾCH ĐỒNG

TRẮC NGHIỆM SINH 7 BÀI 35: ẾCH ĐỒNG

Câu 1. Động vật nào KHÔNG thuộc lớp Lưỡng cư?

A. Nhái

B. Ếch

C. Lươn

D. Cóc

Câu 2. Lưỡng cư sống ở

A. Trên cạn

B. Dưới nước

C. Trong cơ thể động vật khác

D. Vừa ở cạn, vừa ở nước

Câu 3. Ếch đồng là động vật

A. C. Đẳng nhiệt

B. D. Cơ thể không có nhiệt độ

C. A Biến nhiệt

D. B. Hằng nhiệt

Câu 4. Các di chuyển của ếch đồng là

A. Nhảy cóc

B. Bơi

C. Co duỗi cơ thể

D. Nhảy cóc và bơi

Câu 5. Đặc điểm ếch là đầu dẹp, nhọn, khớp với thân thành một khối thuôn nhọn về phía trước giúp ếch thích nghi với môi trường sống

A. Ở cạn

B. Ở nước

C. Trong cơ thể vật chủ

D. Ở cạn và ở nước

Câu 6. Đặc điểm nào sau đây giúp ếch sống được trên cạn

A. Mắt và lỗ mũi nằm ở vị trí cao trên đầu

B. Mắt có mi giữ nước mắt do tuyến lệ tiết ra, tai có màng nhĩ, mũi thông khoang miệng

C. Chi năm phần có ngón chia đốt, linh hoạt

D. Tất cả các đặc điểm trên

Câu 7. Ếch sinh sản bằng

A. Phân đôi

B. Thụ tinh ngoài

C. Thụ tinh trong

D. Nảy chồi

Câu 8. Vai trò của các chi sau có màng bơi căng giữa các ngón (giống chân vịt) của ếch là

A. Giúp hô hấp trong nước dễ dàng

B. Khi bơi ếch vừa thở vừa quan sát

C. Giảm sức cản của nước khi bơi

D. Tạo thành chân bơi để đẩy nước

Câu 9. Quá trình biến thái hoàn toàn của ếch diễn ra

A. Trứng - nòng nọc - ếch trưởng thành

B. Nòng nọc - trứng - ếch trưởng thành

C. Ếch trưởng thành - nòng nọc - trứng

D. Trứng - ếch trưởng thành - nòng nọc

Câu 10. Tập tính nào KHÔNG có ở ếch

A. Trú đông

B. Ở nhờ

C. Ghép đôi

D. Kiếm ăn vào ban đêm

Câu 11. Phát biểu nào sau đây về ếch đồng là sai?

A. Là động vật biến nhiệt.

B. Thường ẩn mình trong hang vào mùa đông.

C. Thường bắt gặp được ở những nơi khô cằn.

D. Thức ăn thường là sâu bọ, cua, cá con, giun, ốc, ...

Câu 12. Phát biểu nào sau đây về ếch đồng là đúng?

A. Phát triển không qua biến thái.

B. Sinh sản mạnh vào mùa đông.

C. Nguồn thức ăn chính là rêu và tảo.

D. Đẻ trứng và thụ tinh ngoài.

Câu 13. Ý nào sau đây đúng khi nói về hệ tuần hoàn của ếch đồng?

A. Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn.

B. Tim 2 ngăn, 1 vòng tuần hoàn.

C. Tim 2 ngăn, 2 vòng tuần hoàn.

D. Tim 2 ngăn, 1 vòng tuần hoàn.

Câu 14. Ở ếch đồng, loại xương nào sau đây bị tiêu giảm?

A. Xương sườn

B. Xương đòn.

C. Xương chậu

D. Xương mỏ ác

Câu 15. Ở ếch đồng, sự thông khí ở phổi được thực hiện nhờ

A. Sự nâng hạ ở cơ ngực và xương sống.

B. Sự nâng hạ của thềm miệng.

C. Sự co dãn của các cơ liên sườn và cơ hoành.

D. Sự vận động của các cơ chi trước.

ĐÁP ÁN

Câu 1     C             Câu 9     A

Câu 2     D             Câu 10   B

Câu 3     C             Câu 11   C

Câu 4     D             Câu 12   D

Câu 5     B             Câu 13   A

Câu 6     D             Câu 14   A

Câu 7     B             Câu 15   B

Câu 8     D                            

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok