TRẮC NGHIỆM SINH 7 BÀI 37: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP LƯỠNG CƯ

Câu 1. Trên thế giới có bao nhiêu loài Lưỡng cư

A. 1000 loài

B. 2000 loài

C. 3000 loài

D. 4000 loài

Câu 2. Lớp Lưỡng cư chia làm mấy bộ

A. 2 bộ là Bộ Lưỡng cư có đuôi và Bộ Lưỡng cư không đuôi

B. 2 bộ là Bộ Lưỡng cư không đuôi và Bộ Lưỡng cư không chân

C. 2 bộ là Bộ Lưỡng cư có đuôi và Bộ Lưỡng cư không chân

D. 3 bộ là Bộ Lưỡng cư có đuôi, Bộ Lưỡng cư không đuôi và Bộ Lưỡng cư không chân

Câu 3. Bộ Lưỡng cư nào có số lượng loài lớn nhất

A. Bộ Lưỡng cư có đuôi

B. Bộ Lưỡng cư không đuôi

C. Bộ Lưỡng cư không chân

D. Bộ Lưỡng cư có chân

Câu 4. Đại diện của Bộ Lưỡng cư có đuôi là

A. Ếch cây

B. Cá cóc Tam Đảo

C. Ễnh ương

D. Ếch giun

Câu 5. Bộ Lưỡng cư có đuôi có đặc điểm

A. Hai chi sau và hai chi trước dài tương đương nhau

B. Hai chi sau dài hơn hai chi trước

C. Thiếu chi

D. Hai chi trước dài hơn hai chi sau

Câu 6. Tập tính tự vệ của ễnh ương là

A. Ngụy trang

B. Nhảy xuống nước

C. Ẩn vào cây

D. Dọa nạt

Câu 7. Loài nào sau đây KHÔNG thuộc bộ Lưỡng cư không đuôi

A. Ếch giun

B. Ếch cây

C. Cóc nhà

D. Ễnh ương

Câu 8. Loài Lưỡng cư nào thiếu chi, có thân dài giống như giun, có tập tính chui luồn

A. Ễnh ương

B. Ếch giun

C. Ếch đồng

D. Cóc nhà

Câu 9. Khi nói về đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư, phát biểu nào sau đây là sai:

A. Thụ tinh trong

B. Là động vật biến nhiệt

C. Phát triển qua biến thái

D. Da trần, ẩm ướt

Câu 10. Lưỡng cư có vai trò

A. Có ích cho nông nghiệp.

B. Có giá trị thực phẩm, làm thuốc,

C. Là động vật dùng thí nghiệm sinh lý học

D. Tất cả các vai trò trên

Câu 11. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Đa số các loài thuộc bộ Lưỡng cư có đuôi hoạt động về ban đêm.

B. Đa số các loài thuộc bộ Lưỡng cư không chân hoạt động về ban đê.

C. Đa số các loài thuộc bộ Lưỡng cư không đuôi hoạt động về ban ngày.

D. Đa số các loài thuộc bộ Lưỡng cư không đuôi hoạt động về ban đêm.

Câu 12. Trong các đại diện sau, đại diện nào không thuộc lớp Lưỡng cư?

A. Cá chuồn.

B. Cá cóc Tam Đảo.

C. Cá cóc Nhật Bản.

D. Ễnh ương.

Câu 13. Loài lưỡng cư nào dưới đây trên lưng có những lỗ nhỏ; khi đẻ trứng, cóc cái phết trứng đã thụ tinh lên lưng, trứng lọt vào các lỗ và phát triển thành nòng nọc?

A. Cóc mang trứng Tây Âu.

B. Cóc tổ ong Nam Mĩ.

C. Nhái Nam Mĩ.

D. Cá cóc Tam Đảo.

Câu 14. Loài nào dưới đây sau khi ghép đôi trên cạn, cóc cái bỏ đi, cóc đực cuốn đám trứng ở chi sau rồi ngâm mình xuống nước cho đến khi trứng nở thành nòng nọc?

A. Cóc mang trứng Tây Âu.

B. Cóc tổ ong Nam Mĩ.

C. Nhái Nam Mĩ.

D. Cá cóc Tam Đảo.

Câu 15. Trong 3 bộ của lớp Lưỡng cư, bộ nào có số lượng loài lớn nhất?

A. Bộ Lưỡng cư có đuôi.

B. Bộ Lưỡng cư không chân.

C. Bộ Lưỡng cư không đuôi.

Câu 16. Ý nào dưới đây nói lên vai trò của ếch đồng đối với con người?

A. Làm thực phẩm.

B. Làm vật thí nghiệm.

C. Tiêu diệt côn trùng gây hại.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 17. Cho các đặc điểm sau: (1): Tim ba ngăn; (2): Máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi; (3): Là động vật biến nhiệt; (4): Phát triển không qua biến thái. Đặc điểm nào có ở cóc Tam Đảo?

A. (2) và (3)

B. (1) và (3)

C. (3) và (4)

D. (1); (2) và (3)

Câu 18. Hiện nay, bộ nào có số lượng loài lớn nhất trong lớp Lưỡng cư?

A. Lưỡng cư có đuôi.

B. Lưỡng cư không chân.

C. Lưỡng cư không đuôi.

Câu 19. Ý nào dưới đây nói lên vai trò của ếch đồng đối với con người?

A. Làm thực phẩm.

B. Làm vật thí nghiệm.

C. Tiêu diệt côn trùng gây hại.

D. Cả A, B, C đều đúng.

ĐÁP ÁN

Câu 1     D             Câu 11   D

Câu 2     D             Câu 12   A

Câu 3     B             Câu 13   B

Câu 4     B             Câu 14   A

Câu 5     A             Câu 15   C

Câu 6     D             Câu 16   D

Câu 7     A             Câu 17   B

Câu 8     B             Câu 18   C

Câu 9     A             Câu 19   D

Câu 10   D            

               

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok