TRẮC NGHIỆM SINH 7 BÀI 4: TRÙNG ROI

Câu 1. Trùng roi xanh thuộc

A. Động vật đơn bào

B. Động vật đa bào

Câu 2. Trùng roi có màu xanh lá cây nhờ

A. Sắc tố ở màng cơ thể

B. Màu sắc của hạt diệp lục

C. Màu sắc của điểm mắt

D. Sự trong suốt của màng cơ thể

Câu 3. Hình thức dinh dưỡng của trùng roi xanh

A. Tự dưỡng

B. Dị dưỡng

C. Tự dưỡng và dị dưỡng

D. Kí sinh

Câu 4. Trùng roi khác thực vật ở những điểm nào?

A. Có khả năng di chuyển

B. Có diệp lục

C. Tự dưỡng

D. Có cấu tạo tế bào

Câu 5. Trùng roi di chuyển được nhờ

A. Hạt diệp lục

B. Không bào co bóp

C. Roi

D. Điểm mắt

Câu 6. Trùng roi di chuyển như thế nào?

A. Thẳng tiến

B. Xoay tròn

C. Vừa tiến vừa xoay

D. Cách khác

Câu 7. Trùng roi nhận biết được ánh sáng là nhờ

A. Có không bào co bóp

B. Có điểm mắt

C. Có lông, roi

D. Có hạt diệp lục

Câu 8. Cơ quan bài tiết của trùng roi là

A. Không bào co bóp

B. Nhân

C. Màng tế bào

D. Điểm mắt

Câu 9. Sinh sản của trùng roi là

A. Vô tính

B. Hữu tính

C. Vừa vô tính vừa hữu tính

D. Không sinh sản

Câu 10. Hình thức sinh sản của tập đoàn trùng roi là

A. Vô tính

B. Hữu tính

C. Vừa vô tính vừa hữu tính

D. Không sinh sản

ĐÁP ÁN

Câu        Đáp án  Câu        Đáp án

Câu 1     A             Câu 6     C

Câu 2     B             Câu 7     B

Câu 3     C             Câu 8     A

Câu 4     A             Câu 9     A

Câu 5     C             Câu 10   C

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok