TRẮC NGHIỆM SINH 7 BÀI 48: ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ. BỘ THÚ HUYỆT, BỘ THÚ TÚI

TRẮC NGHIỆM SINH 7 BÀI 48: ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ. BỘ THÚ HUYỆT, BỘ THÚ TÚI

Câu 1. Lớp Thú có bao nhiêu loài

A. 2 600 loài

B. 3 600 loài

C. 4 600 loài

D. 5 600 loài

Câu 2. Lớp Thú đều có

A. Lông mao

B. Tuyến tiết sữa

C. Vú

D. Cả a và b đúng

Câu 3. Đại diện của bộ Thú huyệt là

A. Thú mỏ vịt

B. Thỏ

C. Kanguru

D. Thằn lằn bóng đuôi dài

Câu 4. Đặc điểm nào giúp thú mỏ vịt bơi lội được trong nước

A. Lông rậm, mịn

B. Chân có màng bơi

C. Có mỏ giống mỏ vịt

D. Tất cả các đặc điểm trên đúng

Câu 5. Đặc điểm sinh sản của thú mỏ vịt là

A. Đẻ trứng

B. Đẻ con

C. Có vú

D. Con sống trong túi da của mẹ

Câu 6. Loài Thú nào nuôi con trong túi da ở bụng thú mẹ

A. Thú mỏ vịt

B. Thỏ

C. Gấu

D. Kanguru

Câu 7. Thú mỏ vịt được xếp vào lớp Thú vì

A. Vừa ở cạn, vừa ở nước

B. Có bộ lông dày, giữ nhiệt

C. Nuôi con bằng sữa

D. Đẻ trứng

Câu 8. Đặc điểm của kanguru là

A. Chi sau lớn, khỏe

B. Đẻ trứng

C. Con non bình thường

D. Không có vú, chỉ có tuyến sữa

Câu 9. Cách di chuyển của kanguru là

A. Bơi

B. Đi

C. Co bóp đẩy nước

D. Nhảy

Câu 10. Bộ Thú được xếp vào Thú đẻ trứng là

A. Bộ Thú huyệt

B. Bộ Thú túi

C. Bộ Thú huyệt và Bộ Thú túi

D. Bộ Thú ăn sâu bọ

Câu 11. Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:Bộ Thú huyệt có đại diện là thú mỏ vịt sống ở châu Đại Dương, có mỏ giống mỏ vịt, sống vừa ở ...(1)..., vừa ở cạn và ...(2)....

A. (1): nước ngọt; (2): đẻ trứng

B. (1): nước mặn; (2): đẻ trứng

C. (1): nước lợ; (2): đẻ con

D. (1): nước mặn; (2): đẻ con

Câu 12. Phát biểu nào dưới đây về thú mỏ vịt là sai?

A. Chân có màng bơi.

B. Mỏ dẹp.

C. Không có lông.

D. Con cái có tuyến sữa.

Câu 13. Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:Kanguru có ...(1)... lớn khỏe, ...(2)... to, dài để giữ thăng bằng khi nhảy

A. (1): chi trước; (2): đuôi

B. (1): chi sau; (2): đuôi

C. (1): chi sau; (2): chi trước

D. (1): chi trước; (2): chi sau

Câu 14. Phát biểu nào dưới đây về kanguru là đúng?

A. Con non bú sữa chủ động trong lỗ sinh dục.

B. Có chi sau và đuôi to khỏe.

C. Con cái có vú nhưng chưa có tuyến sữa.

D. Vừa sống ở nước ngọt, vừa sống ở trên cạn.

Câu 15. Hiện nay, lớp Thú có khoảng bao nhiêu loài?

A. 1600.

B. 2600

C. 3600

D. 4600

Câu 16. Vận tốc nhảy của kanguru là bao nhiêu?

A. 20 - 30 km/giờ

B. 30 - 40 km/giờ

C. 40 - 50 km/giờ

D. 50 - 60 km/giờ

ĐÁP ÁN

Câu        Đáp án  Câu        Đáp án

Câu 1     C             Câu 9     D

Câu 2     D             Câu 10   A

Câu 3     A             Câu 11   A

Câu 4     D             Câu 12   C

Câu 5     A             Câu 13   B

Câu 6     D             Câu 14   B

Câu 7     C             Câu 15   D

Câu 8     A             Câu 16   C

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok