TRẮC NGHIỆM SINH 7 BÀI 51: ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ CÁC BỘ MÓNG GUỐC VÀ BỘ LINH TRƯỞNG

TRẮC NGHIỆM SINH 7 BÀI 51: ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ CÁC BỘ MÓNG GUỐC VÀ BỘ LINH TRƯỞNG

Câu 1. Thú Móng guốc chia làm mấy bộ

A. 2 bộ là Bộ Guốc chẵn Bộ Guốc lẻ

B. 2 bộ là Bộ Voi và Bộ Guốc chẵn

C. 2 bộ là Bộ Guốc lẻ và Bộ Voi

D. 3 bộ là Bộ Guốc chẵn, Bộ Guốc lẻ và Bộ Voi

Câu 2. Đặc điểm móng của Bộ Guốc chẵn là

A. Guốc có 2 ngón chân giữa phát triển bằng nhau

B. Guốc có 3 ngón chân giữa phát triển hơn cả

C. Guốc có 5 ngón, guốc nhỏ

D. Guốc có 1 ngón chân giữa phát triển hơn cả

Câu 3. Đại diện nào KHÔNG thuộc Bộ Guốc chẵn

A. Lợn

B. Ngựa

C. Hươu

D. Bò

Câu 4. Đặc điểm móng của Bộ Guốc lẻ là

A. Guốc có 5 ngón, guốc nhỏ

B. Guốc có 1 ngón chân giữa phát triển hơn cả

C. Guốc có 3 ngón chân giữa phát triển hơn cả

D. Guốc có 2 ngón chân giữa phát triển bằng nhau

Câu 5. Đại diện nào thuộc Bộ Guốc lẻ

A. Tê giác và hươu

B. Ngựa và lợn

C. Voi và ngựa

D. Tê giác và ngựa

Câu 6. Đặc điểm móng của Bộ Voi là

A. Guốc có 1 ngón chân giữa phát triển hơn cả

B. Guốc có 2 ngón chân giữa phát triển bằng nhau

C. Guốc có 5 ngón, guốc nhỏ

D. Guốc có 3 ngón chân giữa phát triển hơn cả

Câu 7. Đặc điểm của Bộ Linh trưởng là

A. Ăn tạp, nhưng ăn thực vật là chính

B. Có tứ chi thích nghi với cầm nắm, leo trèo

C. Đi bằng bàn chân

D. Tất cả các ý trên đúng

Câu 8. Đặc điểm của vượn là

A. Có chai mông nhỏ, không có túi má và đuôi

B. Có chai mông lớn, túi má lớn, đuôi dài

C. Có chai mông nhỏ, túi má nhỏ, không đuôi

D. Không có chai mông, túi má và đuôi

Câu 9. Đặc điểm của khỉ hình người là

A. Không có chai mông, túi má và đuôi

C. Có chai mông nhỏ, túi má nhỏ, không đuôi

D. Có chai mông nhỏ, không có túi má và đuôi

Câu 10. Đặc điểm nào sau đây KHÔNG phải là đặc điểm chung của lớp thú

A. Là động vật hằng nhiệt

B. Bộ răng phân hóa thành răng cửa, răng nanh và răng hàm

C. Tim 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu đi nuôi cơ thể là máu pha

D. Thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ

Câu 11. Phát biểu nào dưới đây về thú móng guốc là đúng?

A. Di chuyển rất chậm chạp.

B. Diện tích chân tiếp xúc với đất thường rất lớn.

C. Chân cao, trục ống chân, cổ chân, bàn và ngón chân gần như thẳng hàng.

D. Đốt cuối của mỗi ngón chân có móng bao bọc gọi là vuốt.

Câu 12. Phát biểu nào dưới đây về đặc điểm của bộ Linh trưởng là đúng?

A. Ăn thực vật là chính.

B. Sống chủ yếu ở dưới đất.

C. Bàn tay, bàn chân có 4 ngón.

D. Đi bằng bàn tay.

Câu 13. Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của khỉ hình người?

A. Có túi má lớn

B. Không có đuôi

C. Có chai mông.

D. Thích nghi với đời sống dưới mặt đất.

Câu 14. Động vật nào dưới đây là đại diện của bộ Guốc lẻ?

A. Tê giác

B. Trâu

C. Cừu.

D. Lợn

Câu 15. Phát biểu nào dưới đây về vượn là sai?

A. Không có đuôi.

B. Sống thành bầy đàn.

C. Có chai mông nhỏ.

D. Có túi má lớn.

ĐÁP ÁN

Câu 1     D             Câu 9     A

Câu 2     A             Câu 10   C

Câu 3     B             Câu 11   C

Câu 4     C             Câu 12   A

Câu 5     D             Câu 13   B

Câu 6     C             Câu 14   A

Câu 7     D             Câu 15   D

Câu 8     A            

               

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok