TRẮC NGHIỆM SINH 7 BÀI 56: CÂY PHÁT SINH GIỚI ĐỘNG VẬT

TRẮC NGHIỆM SINH 7 BÀI 56: CÂY PHÁT SINH GIỚI ĐỘNG VẬT

Câu 1. Trong các động vật dưới đây, lớp động vật nào kém tiến hóa nhất

A. Lớp giáp xác

B. Lớp bò sát

C. Lớp lưỡng cư

D. Lớp thú

Câu 2. Di tích hóa thạch Lưỡng cư cổ được phát hiện cách hiện nay bao nhiêu năm?

A. 150 triệu năm

B. 250 triệu năm

C. 350 triệu năm

D. 450 triệu năm

Câu 3. Di tích hóa thạch của chim cổ được phát hiện cách hiện nay bao nhiêu năm?

A. 150 triệu năm

B. 250 triệu năm

C. 350 triệu năm

D. 450 triệu năm

Câu 4. Đặc điểm nào của lưỡng cư cổ KHÔNG giống như cá vây chân cổ?

A. Di tích nắp mang

B. Vảy

C. Chi năm ngón

D. Vây đuôi

Câu 5. Đặc điểm nào của chim cổ KHÔNG giống với bò sát cổ

A. Chân có 3 ngón trước, 1 ngón sau

B. Hàm có răng

C. Ngón có vuôt

D. Có đuôi dài

Câu 6. Nhện có họ hàng gần với động vật nào nhất

A. Cá

B. Chim

C. Thú

D. Sâu bọ

Câu 7. Thú có họ hàng gần với động vật nào nhất

A. Chim

B. Sâu bọ

C. Nhện

D. Giáp xác

Câu 8. Lớp động vật nào tiến hóa nhất trong giới động vật

A. Thú

B. Chim

C. Thằn lằn

D. Lưỡng cư

Câu 9. Thân mềm có họ hàng gần gũi với ngành nào nhất?

A. Ngành Ruột khoang

B. Ngành giun đốt

C. Ngành chân khớp

D. Động vật có xương sống

Câu 10. Chim cổ và thú cổ bắt nguồn từ...

A. Cá vây chân cổ

B. Bò sát cổ

C. Lưỡng cư cổ

D. Động vật nguyên sinh

Câu 11. Tiến hoá là gì?

A. Tiến hoá là sự biến đổi của sinh vật theo hướng hoàn thiện dần cơ thể để thích nghi với điều kiện sống.

B. Tiến hoá là sự biến đổi của sinh vật theo hướng hoàn thiện dần cơ thể để chống lại điều kiện sống.

C. Tiến hoá là sự biến đổi của sinh vật theo hướng hoàn thiện cơ thể để chống lại các điều kiện sống bất lợi.

D. Tiến hoá là sự biến đổi của sinh vật theo hướng đơn gian hoá dần cơ thể để thích nghi với điều kiện sống.

Câu 12. Trong các lớp động vật sau, lớp nào kém tiến hóa nhất ?

A. Lớp Bò sát

B. Lớp Giáp xác

C. Lớp Lưỡng cư

D. Lớp Thú

Câu 13. Trong các động vật sau, động vật nào có quan hệ họ hàng gần với nhện nhà nhất ?

A. Trai sông

B. Bọ cạp.

C. Ốc sên

D. Giun đất.

ĐÁP ÁN

Câu 1     A             Câu 8     A

Câu 2     C             Câu 9     B

Câu 3     A             Câu 10   B

Câu 4     C             Câu 11   A

Câu 5     A             Câu 12   B

Câu 6     D             Câu 13   B

Câu 7     A                            

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok