TRẮC NGHIỆM SINH 7 BÀI 57: ĐA DẠNG SINH HỌC

Câu 1. Sự đa dạng loài được thể hiện ở

A. Số lượng loài

B. Sự đa dạng về đặc điểm hình thái của từng loài

C. Sự đa dạng về đặc điểm tập tính của từng loài

D. Tất cả các ý trên đúng

Câu 2. Số loài động vật trên Trái Đất là

A. 1 triệu loài

B. 1,5 triệu loài

C. 2 triệu loài

D. 2,5 triệu loài

Câu 3. Môi trường nào có đa dạng sinh học lớn nhất

A. Đới lạnh

B. Hoang mạc đới nóng

C. Nhiệt đới khí hậu nóng ẩm

D. Cả a và b đúng

Câu 4. Động vật nào thích nghi với đời sống ở môi trường hoang mạc đới nóng

A. Chuột nhảy

B. Gấu trắng

C. Cú tuyết

D. Cáo Bắc cực

Câu 5. Chim cánh cụt có lớp mỡ dưới da rất dày để làm gì?

A. Dự trữ năng lượng

B. Giúp chim giữ nhiệt cho cơ thể, chống rét

C. Giúp chim nổi khi bơi

D. Cả a và b đúng

Câu 6. Đặc điểm nào thường gặp ở động vật đới lạnh

A. Chân cao, móng rộng, đệm thịt dày

B. Lông màu trắng vào mùa đông

C. Hoạt động vào ban đêm

D. Di chuyển bằng cách quăng thân

Câu 7. Đặc điểm của lạc đà thích nghi với môi trường hoang mạc đới nóng là

A. Bướu mỡ

B. Có màu lông giống màu cát

C. Chân cao, móng rộng, có đệm thịt dày

D. Tất cả các đặc điểm trên đúng

Câu 8. Đặc điểm nào dưới đây KHÔNG có ở các động vật đới nóng

A. Có khả năng di chuyển xa

B. Di chuyển bằng cách quăng thân

C. Hoạt động vào ban ngày

D. Có khả năng nhịn khát

Câu 9. Hiện tượng ngủ đông của động vật đới lạnh có ý nghĩa gì

A. Để lẩn tránh kẻ thù

B. Tránh mất nước cho cơ thể

C. Giúp cơ thể tiết kiệm năng lượng

D. Tránh nóng ban ngày

Câu 10. Rắn sa mạc có đặc điểm gì để thích nghi với môi trường hoang mạc đới nóng?

A. Màu lông nhạt, giống màu cát

B. Chui rúc vào sâu trong cát

C. Di chuyển bằng cách quăng thân

D. Tất cả đặc điểm trên đều đúng

Câu 11. Tiêu chí nào dưới đây biểu thị sự đa dạng sinh học?

A. Số lượng loài trong quần thể.

B. Số lượng cá thể trong quần xã.

C. Số lượng loài.

D. Số lượng cá thể trong một loài.

Câu 12. Lớp mỡ rất dày ở chim cánh cụt có vai trò gì?

A. Giúp chim giữ nhiệt cho cơ thể.

B. Dự trữ năng lượng chống rét.

C. Giúp chim dễ nổi khi lặn biển.

D. Cả A và B đều đúng.

Câu 13. Đặc điểm nào sau đây thường gặp ở động vật sống ở môi trường đới lanh?

A. Thường hoạt động vào ban đêm.

B. Lông chuyển sang màu trắng vào mùa đông.

C. Móng rộng, đệm thịt dày.

D. Chân cao, dài.

Câu 14. Hiện tượng ngủ đông của động vật đới lạnh có ý nghĩ gì?

A. Giúp cơ thể tiết kiệm năng lượng.

B. Giúp cơ thể tổng hợp được nhiều nhiệt.

C. Giúp lẩn tránh kẻ thù.

D. Tránh mất nước cho cơ thể.

Câu 15. Đặc điểm nào dưới đây không có ở các động vật đới nóng?

A. Di chuyển bằng cách quăng thân.

B. Thường hoạt động vào ban ngày trong mùa hè.

C. Có khả năng di chuyển rất xa.

D. Chân cao, móng rộng và đệm thịt dày.

ĐÁP ÁN

Câu 1     D             Câu 9     C

Câu 2     B             Câu 10   D

Câu 3     C             Câu 11   C

Câu 4     A             Câu 12   D

Câu 5     D             Câu 13   B

Câu 6     B             Câu 14   A

Câu 7     D             Câu 15   B

Câu 8     C            

               

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok