TRẮC NGHIỆM SINH 7 BÀI 58: ĐA DẠNG SINH HỌC (TIẾP THEO)

Câu 1. Số loài động vật ở ... cao hơn hẳn so với tất cả những môi trường địa lí khác trên Trái Đất.

A. Môi trường đới lạnh

B. Môi trường hoang mạc đới nóng

C. Môi trường nhiệt đới gió mùa

D. Môi trường ôn đới

Câu 2. Tại sao trên đồng ruộng đồng bằng miền Bắc Việt Nam có thể bắt gặp 7 loài rắn cùng chung sống với nhau mà không hề cạnh tranh với nhau?

A. Vì mỗi loài rắn sống trong một điều kiện sống nhất định khác nhau

B. Vì mỗi loài rắn có nguồn sống nhất định khác nhau

C. Vì mỗi loài rắn có tập tính hoạt động nhất định khác nhau

D. Tất cả a, b, c đều đúng

Câu 3. Thức ăn của rắn giun là

A. Giun đất

B. Giun đũa

C. Sâu bọ

D. Chuột

Câu 4. Tài nguyên động vật được sử dụng trong sản xuất công nghiệp là

A. Da động vật

B. Lông động vật

C. Sáp ong, cánh kiến

D. Tất cả các tài nguyên động vật trên

Câu 5. Đặc điểm nào KHÔNG phải là lợi ích của nguồn tài nguyên động vật?

A. Gây ô nhiễm môi trường

B. Cung cấp thực phẩm, dược liệu

C. Tiêu diệt các loài sinh vật có hại

D. Làm giống vật nuôi

Câu 6. Đặc điểm nào dưới đây có ở rắn hổ mang?

A. Hoạt động vào ban ngày

B. Sống chui luồn trong đất

C. Vừa sống ở nước vừa ở cạn

D. Thức ăn chủ yếu là chuột

Câu 7. Loài rắn nào là loài có ích cho con người

A. Rắn nước

B. Rắn săn chuột

C. Rắn cạp nong

D. Rắn ráo

Câu 8. Rắn ráo sống trong môi trường nào?

A. Trên cạn

B. Trên cây

C. Chui luồn trong đất

D. Trên cạn và trên cây

Câu 9. Đâu là nguyên nhân chính gây nên sự diệt vong của các loài động thực vật?

A. Do các loài thiên tai xảy ra

B. Do các loại dịch bệnh bất thường

C. Do khả năng thích nghi của sinh vật kém đi

D. Do các hoạt động của con người

Câu 10. Các hoạt động của con người làm giảm sút độ đa dạng sinh học là

A. Phá rừng, khai thác gỗ, du canh, di dân khai hoang, nuôi trồng thủy sản, xây dựng đô thị, làm mất môi trường sống của động vật

B. Sử dụng tràn lan thuốc trừ sâu, việc thải các chất thải của các nhà máy gây ô nhiễm môi trường

C. Sự săn bắn động vật hoang dã

D. Tất cả các hoạt động trên

Câu 11. Đặc điểm nào dưới đây có ở rắn nước?

A. Thường săn mồi vào ban đêm.

B. Nguồn thức ăn chủ yếu là ếch nhái, cá.

C. Vừa sống dưới nước, vừa sống trên cạn.

D. Săn mồi cả ngày lẫn đêm.

Câu 12. Tại sao trên đồng ruộng ở đồng bằng miền Bắc Việt Nam có 7 loại rắn sống chung mà không cạnh tranh nhau?

A. Vì mỗi loài rắn sống trong một điều kiện nhất định khác nhau.

B. Vì mỗi loài rắn có nguồn sống nhất định khác nhau.

C. Vì mỗi loài rắn có tập tính hoạt động nhất định khác nhau.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 13. Trong các nguyên nhân sau, đâu là nguyên nhân chính dẫn đến sự diệt vong của nhiều loài động thực vật hiện nay?

A. Do các hoạt động của con người.

B. Do các loại thiên tai xảy ra.

C. Do khả năng thích nghi của sinh vật bị suy giảm dần.

D. Do các loại dịch bệnh bất thường.

Câu 14. Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Các môi trường khắc nghiệt luôn có độ đa dạng loài cao.

B. Sự đa dạng loài liên quan chặt chẽ đến mức độ tiến hóa của từng loài.

C. Đa dạng sinh học được biểu thị bằng số lượng loài.

D. Sự đa dạng loài thể hiện ở số lượng các cá thể trong một loài.

ĐÁP ÁN

Câu 1     C             Câu 8     D

Câu 2     D             Câu 9     D

Câu 3     C             Câu 10   D

Câu 4     D             Câu 11   B

Câu 5     A             Câu 12   D

Câu 6     D             Câu 13   A

Câu 7     B             Câu 14   C

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok