TRẮC NGHIỆM SINH 7 BÀI 60: ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM

Câu 1. Thế nào là động vật quý hiếm?

A. Là những động vật có giá trị về thực phẩm, dược liệu, mĩ nghệ, nguyên liệu công nghiệp, làm cảnh, xuất khẩu.

B. Là những động vật sống trong thiên nhiên trong vòng 10 năm trở lại đây đang có dấu hiệu giảm sút.

C. Là những động vật có giá trị

D. Là những động vật được nuôi trong sở thú

Câu 2. Động vật nào có số lượng cá thể giảm ... được xếp vào cấp độ rất nguy cấp (CR); giảm ... thì được xếp vào cấp độ nguy cấp (EN) ; giảm sút ... thì được xếp ở cấp độ sẽ nguy cấp (VU).

A. 80 %, 40 %, 30 %

B. 80 %, 50 %, 20 %

C. 60 %, 40 %, 20 %

D. 60 %, 50 %, 10 %

Câu 3. Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị về

A. Thực phẩm, dược liệu, mĩ nghệ

B. Nguyên liệu công nghệ

C. Khoa học, xuất khẩu

D. Tất cả các ý trên đúng

Câu 4. Động vật quý hiếm nào đang ở cấp độ đe dọa tuyệt chủng rất nguy cấp

A. Ốc xà cừ

B. Sóc đỏ

C. Rùa núi vàng

D. Cá ngựa vàng

Câu 5. Rùa núi vàng đang bị đe dọa tuyệt chủng cấp độ

A. Rất nguy cấp

B. Nguy cấp

C. Sẽ nguy cấp

D. Ít nguy cấp

Câu 6. Khỉ vàng có giá trị

A. Là động vật trong thí nghiệm khoa học

B. Làm cảnh

C. Làm thực phẩm

D. Làm thuốc và nước hoa

Câu 7. Những động vật có độ đe dọa tuyệt chủng sẽ nguy cấp là

A. ốc xà cừ, hươu xạ

B. tôm hùm, rùa núi vàng

C. cà cuống, cá ngựa gai

D. khỉ vàng, gà lôi trắng

Câu 8. Loài nào có giá trị dược liệu chữa bệnh hen suyễn và tăng sinh lực

A. sóc đỏ

B. hươu xạ

C. cà cuống

D. cá ngựa gai

Câu 9. Động vật nào được dùng chế tạo nước hoa

A. tôm hùm

B. gà lôi

C. khỉ vàng

D. hươu xạ

Câu 10. Rùa núi vàng có giá trị

A. Thẩm mĩ, dược liệu

B. Giá trị thực phẩm

C. Vật liệu trong thủ công nghiệp

D. Là động vật thí nghiệm

Câu 11. Đặc điểm của động vật rất nguy cấp

A. Số lượng cá thể giảm 80%

B. Số lượng cá thể giảm 50%

C. Số lượng cá thể giảm 20%

D. Loài động vật quý hiếm được nuôi hoặc bảo tồn

Câu 12. Đặc điểm của động vật sẽ nguy cấp

A. Số lượng cá thể giảm 80%

B. Số lượng cá thể giảm 50%

C. Số lượng cá thể giảm 20%

D. Loài động vật quý hiếm được nuôi hoặc bảo tồn

Câu 13. Đặc điểm của động vật ít nguy cấp

A. Loài động vật quý hiếm được nuôi hoặc bảo tồn

B. Số lượng cá thể giảm 20%

C. Số lượng cá thể giảm 80%

D. Số lượng cá thể giảm 50%

Câu 14. Để bảo vệ động vật quý hiếm cần

A. Bảo vệ môi trường sống của động vật quý hiếm

B. Cấm săn bắn, buôn bán trái phép

C. Đẩy mạnh chăn nuôi và xây dựng các khu dự trữ thiên nhiên

D. Tất cả các biện pháp trên

ĐÁP ÁN

Câu 1     B             Câu 8     D

Câu 2     B             Câu 9     D

Câu 3     D             Câu 10   A

Câu 4     A             Câu 11   A

Câu 5     B             Câu 12   C

Câu 6     A             Câu 13   A

Câu 7     C             Câu 14   D

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok