TRẮC NGHIỆM SINH 8 BÀI 14: BẠCH CẦU, MIỄN DỊCH

Câu 1. Trong cơ thể có mấy loại bạch cầu?

A. 1

B. 2

C. 4

D. 5

Câu 2. Tế bào limphô T có khả năng tiết ra chất nào dưới đây?

A. Prôtêin độc

B. Kháng thể

C. Kháng nguyên

D. Kháng sinh

Câu 3. Trong cơ thể người, loại tế bào nào dưới đây có khả năng tiết kháng thể?

A. Limpo B

B. Limpo T

C. Bạch cầu mono

D. Bạch cầu ưa acid

Câu 4. Loại bạch cầu tham gia vào quá trình thực bào là:

A. Limpho T

B. Limpho B

C. Trung tính và mono

D. Tất cả các ý trên.

Câu 5. Cho các loại bạch cầu sau :1. Bạch cầu mônô2. Bạch cầu trung tính3. Bạch cầu ưa axit4. Bạch cầu ưa kiềm5. Bạch cầu limphôCác loại bạch cầu không tham gia vào hoạt động thực bào là ?

A. 4,5,3

B. 2,5,3

C. 3,5,4

D. 1,2,3

Câu 6. Trong hoạt động miễn dịch của cơ thể người, sự kết hợp của cặp nhân tố nào dưới đây diễn ra theo cơ chế chìa khoá và ổ khoá?

A. Kháng nguyên - kháng thể

B. Kháng nguyên - kháng sinh

C. Kháng sinh - kháng thể

D. Vi khuẩn - prôtêin độc

Câu 7. Khi chúng ta bị ong chích thì nọc độc của ong được xem là

A. chất kháng sinh.

B. kháng thể.

C. kháng nguyên.

D. prôtêin độc.

Câu 8. Sau khi tiêm phòng chúng ta sẽ không bị mắc bệnh này nữa trong tương lai, đó là miễn dịch:

A. Miễn dịch bẩm sinh

B. Miễn dịch tập nhiễm

C. Miễn dịch chủ động

D. Miễn dịch tự nhiên

Câu 9. Trong cơ thể có 2 loại miễn dịch đó là:

A. Miễn dịch tự nhiên, miễn dịch nhân tạo

B. Miễn dịch bẩm sinh, miễn dịch tập nhiễm

C. Miễn dịch bẩm sinh, miễn dịch chủ động

D. Miễn dịch chủ động, miễn dịch tập nhiễm

Câu 10. Tiêm phòng vacxin giúp con người:

A. Tạo sự miễn dịch tự nhiên

B. Tạo sự miễn dịch nhân tạo

C. Tạo sự miễn dịch bẩm sinh

D. Tất cả các đáp án trên.

Câu 11. Đại thực bào là do loại bạch cầu nào phát triển thành

A. Bạch cầu ưa kiềm

B. Bạch cầu mônô

C. Bạch cầu limphô

D. Bạch cầu trung tính

Câu 12. Loại bạch cầu nào dưới đây tham gia vào hoạt động thực bào

A. Bạch cầu trung tính

B. Bạch cầu limphô

C. Bạch cầu ưa kiềm

D. Bạch cầu ưa axit

Câu 13. Trong hệ thống "hàng rào" phòng chống bệnh tật của con người, nếu vi khuẩn, virut thoát khỏi sự thực bào thì ngay sau đó, chúng sẽ phải đối diện với hoạt động bảo vệ của

A. bạch cầu trung tính.

B. bạch cầu limphô T.

C. bạch cầu limphô B.

D. bạch cầu ưa kiềm.

Câu 14. Trong cơ thể người, loại tế bào nào dưới đây có khả năng tiết kháng thể

A. Bạch cầu mônô

B. Bạch cầu limphô B

C. Bạch cầu limphô T

D. Bạch cầu ưa axit

Câu 15. Khi được tiêm phòng vacxin thuỷ đậu, chúng ta sẽ không bị mắc căn bệnh này trong tương lai. Đây là dạng miễn dịch nào

A. Miễn dịch tự nhiên

B. Miễn dịch nhân tạo

C. Miễn dịch tập nhiễm

D. Miễn dịch bẩm sinh

Câu 16. Tế bào limphô T có khả năng tiết ra chất nào dưới đây

A. Prôtêin độc

B. Kháng thể

C. Kháng nguyên

D. Kháng sinh

Câu 17. Cho các loại bạch cầu sau :1. Bạch cầu mônô2. Bạch cầu trung tính3. Bạch cầu ưa axit4. Bạch cầu ưa kiềm5. Bạch cầu limphôCó bao nhiêu loại bạch cầu không tham gia vào hoạt động thực bào

A. 4

B. 2

C. 3

D. 1

ĐÁP ÁN

Câu 1     D             Câu 10   B

Câu 2     A             Câu 11   B

Câu 3     A             Câu 12   A

Câu 4     D             Câu 13   C

Câu 5     A             Câu 14   B

Câu 6     A             Câu 15   B

Câu 7     C             Câu 16   A

Câu 8     C             Câu 17   C

Câu 9     A            

               

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok