TRẮC NGHIỆM SINH 8 BÀI 16: TUẦN HOÀN MÁU VÀ LƯU THÔNG BẠCH HUYẾT

TRẮC NGHIỆM SINH 8 BÀI 16: TUẦN HOÀN MÁU VÀ LƯU THÔNG BẠCH HUYẾT

Câu 1. Hệ tuần hoàn được cấu tạo từ

A. Tim và hệ mạch

B. Tim và động mạch

C. Tim và tĩnh mạch

D. Tim và mao mạch

Câu 2. Hệ tuần hoàn bao gồm mấy vòng tuần hoàn?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 3. Hệ bạch huyết bao gồm:

A. ống bạch huyết, mạch bạch huyết

B. hạch bạch huyết, mao mạch bạch huyết

C. ống bạch huyết, hạch bạch huyết, mao mạch bạch huyết

D. ống bạch huyết, mạch bạch huyết, hạch bạch huyết, mao mạch bạch huyết.

Câu 4. Trong hệ bạch huyết của người, phân hệ nhỏ thu bạch huyết ở

A. nửa trên bên phải cơ thể.

B. nửa dưới bên phải cơ thể.

C. nửa trên bên trái và phần dưới cơ thể.

D. nửa dưới bên phải và phần trên cơ thể.

Câu 5. Trong hệ bạch huyết của người, phân hệ lớn không thu bạch huyết ở

A. nửa trên bên phải cơ thể.

B. nửa dưới bên phải cơ thể.

C. nửa trên bên trái và phần dưới cơ thể.

D. nửa dưới bên phải và phần trên cơ thể.

Câu 6. Sau khi luân chuyển trong hệ bạch huyết, dịch bạch huyết sẽ được đổ trực tiếp vào bộ phận nào của hệ tuần hoàn

A. Tĩnh mạch dưới đòn

B. Tĩnh mạch cảnh trong

C. Tĩnh mạch thận

D. Tĩnh mạch đùi

Câu 7. Sự luân chuyển bạch huyết trong hệ bạch huyết (BH) diễn ra theo trình tự như thế nào?

A. Mao mạch BH - ống BH - mạch BH - hạch BH - mạch BH - tĩnh mạch

B. Mao mạch BH - mạch BH - ống BH - mạch BH - hạch BH - tĩnh mạch

C. Mao mạch BH - mạch BH - hạch BH - ống BH - mạch BH - tĩnh mạch

D. Mao mạch BH - mạch BH - hạch BH - mạch BH - ống BH - tĩnh mạch

Câu 8. Thành phần nào dưới đây có ở cả máu và dịch bạch huyết?

A. Huyết tương

B. Tiểu cầu

C. Bạch cầu

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 9. Vai trò đầy đủ của hệ bạch huyết là:

A. Sản xuất tế bào máu

B. Vận chuyển các chất trong cơ thể

C. Thực hiện chu trình luân chuyển môi trường trong cơ thể và tham gia bảo vệ cơ thể

D. Bảo vệ cơ thể

Câu 10. Ở người, loại mạch nào dưới đây vận chuyển máu đỏ thẫm

A. Động mạch cảnh

B. Động mạch đùi

C. Động mạch cửa gan

D. Động mạch phổi

Câu 11. Loại mạch nào dưới đây vận chuyển máu giàu ôxi

A. Động mạch chủ

B. Động mạch vành tim

C. Tất cả các phương án còn lại

D. Tĩnh mạch phổi

Câu 12. Tâm thất trái nối liền trực tiếp với loại mạch nào dưới đây ?

A. Tĩnh mạch phổi

B. Động mạch phổi

C. Động mạch chủ

D. Tĩnh mạch chủ

Câu 13. Tĩnh mạch phổi đổ máu trực tiếp vào ngăn tim nào

A. Tâm thất phải

B. Tâm nhĩ trái

C. Tâm nhĩ phải

D. Tâm thất trái

Câu 14. Vòng tuần hoàn lớn không đi qua cơ quan nào dưới đây

A. Dạ dày

B. Gan

C. Phổi

D. Não

ĐÁP ÁN

Câu 1     A             Câu 8     D

Câu 2     A             Câu 9     C

Câu 3     D             Câu 10   D

Câu 4     A             Câu 11   C

Câu 5     A             Câu 12   C

Câu 6     A             Câu 13   B

Câu 7     D             Câu 14   C

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok