TRẮC NGHIỆM SINH 8 BÀI 20: HÔ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HÔ HẤP

Câu 1. Quá trình hô hấp bao gồm:

A. Quá trình hô hấp bao gồm:

B. Sự thở và sự trao đổi khí ở tế bào

C. Sự trao đổi khí ở phổi và sự trao đổi khí ở tế bào

D. Sự thở, sự trao đổi khí ở tế bào và sự trao đổi khí ở phổi.

Câu 2. Cơ quan nào không có ở đường dẫn khí trong hệ hô hấp?

A. Hầu

B. Thanh quản

C. Phổi

D. Sụn nhẫn

Câu 3. Các cơ quan thuộc đường dẫn khí là:

A. Họng

B. Thanh quản

C. Phế quản

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 4. Cơ quan nào có lớp niêm mạc tiết chất nhày, có lớp mao mạch dày đặc?

A. Mũi

B. Họng

C. Thanh quản

D. Phổi

Câu 5. Cơ quan nào có chứa tuyến amidan và V.A có chứa các tế bào limpo

A. Mũi

B. Họng

C. Thanh quản

D. Phổi

Câu 6. Trong đường dẫn khí của người, khí quản là bộ phận nối liền với

A. Họng và phế quản.

B. Phế quản và mũi.

C. Họng và thanh quản

D. Thanh quản và phế quản.

Câu 7. Trong quá trình hô hấp, con người sử dụng khí gì và loại thải ra khí gì?

A. Sử dụng khí nitơ và loại thải khí cacbônic

B. Sử dụng khí cacbônic và loại thải khí ôxi

C. Sử dụng khí ôxi và loại thải khí cacbônic

D. Sử dụng khí ôxi và loại thải khí nitơ

Câu 8. Cơ thể người có khoảng bao nhiêu phế nang?

A. 500-600 triệu phế nang

B. 600-700 triệu phế nang

C. 700-800 triệu phế nang

D. 800-900 triệu phế nang

Câu 9. Đơn vị cấu tạo của phổi là:

A. Phế nang

B. Phế quản

C. 2 lá phổi

D. Đường dẫn khí

Câu 10. Loại sụn nào có chức năng đậy kín đường hô hấp khi nuốt thức ăn làm ngăn chặn thức ăn chui vào đường hô hấp?

A. Sụn nhẫn

B.Sụn thanh thiệt

C. Sụn giáp trạng

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 11. Bộ phận nào dưới đây không thuộc hệ hô hấp

A. Thanh quản

B. Thực quản

C. Khí quản

D. Phế quản

Câu 12. Loại sụn nào dưới đây có vai trò đậy kín đường hô hấp khi chúng ta nuốt thức ăn

A. Sụn thanh nhiệt

B. Sụn nhẫn

C. Sụn giáp

D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 13. Khí quản người được tạo thành bởi bao nhiêu vòng sụn khuyết hình chữ C

A. 20 - 25 vòng sụn

B. 15 - 20 vòng sụn

C. 10 - 15 vòng sụn

D. 25 - 30 vòng sụn

Câu 14. Bộ phận nào dưới đây ngoài chức năng hô hấp còn kiêm thêm vai trò khác

A. Khí quản

B. Thanh quản

C. Phổi

D. Phế quản

Câu 15. Phổi người trưởng thành có khoảng

A. 200 - 300 triệu phế nang.

B. 800 - 900 triệu phế nang.

C. 700 - 800 triệu phế nang.

D. 500 - 600 triệu phế nang.

Câu 16. Trong đường dẫn khí của người, khí quản là bộ phận nối liền với

A. họng và phế quản.

B. phế quản và mũi.

C. họng và thanh quản

D. thanh quản và phế quản.

Câu 17. Bộ phận nào của đường hô hấp có vai trò chủ yếu là bảo vệ, diệt trừ các tác nhân gây hại

A. Phế quản

B. Khí quản

C. Thanh quản

D. Họng

ĐÁP ÁN

Câu 1     D             Câu 10   B

Câu 2     A             Câu 11   A

Câu 3     D             Câu 12   A

Câu 4     A             Câu 13   B

Câu 5     B             Câu 14   B

Câu 6     A             Câu 15   C

Câu 7     C             Câu 16   D

Câu 8     C             Câu 17   D

Câu 9     A            

               

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok