TRẮC NGHIỆM SINH 8 BÀI 24

Câu 1. Thế nào là tiêu hoá thức ăn ?

A. Biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng

B. Cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng qua thành ruột

C. Thải bỏ các chất thừa không hấp thụ được

D. Cả A, B và C

Câu 2. Qua tiêu hoá, lipit sẽ được biến đổi thành

A. glixêrol và vitamin.

B. glixêrol và axit amin.

C. nuclêôtit và axit amin.

D. glixêrol và axit béo

Câu 3. Chất nào dưới đây bị biến đổi thành chất khác qua quá trình tiêu hoá ?

A. Vitamin

B. Ion khoáng

C. Gluxit

D. Nước

Câu 4. Chất nào dưới đây hầu như không bị biến đổi trong quá trình tiêu hoá thức ăn ?

A. Axit nuclêic

B. Lipit

C. Vitamin

D. Prôtêin

Câu 5. Chức năng cùa hệ tiêu hóa của người là?

A. Xử lí cơ học thức ăn

B. Thủy phân thức ăn thành các đơn phân tiêu hóa được

C. Loại bỏ thức ăn không cần thiết

D. Cả A, B và C

Câu 6. Cơ quan nào dưới đây không phải là một bộ phận của hệ tiêu hoá ?

A. Dạ dày

B. Thực quản

C. Thanh quản

D. Gan

Câu 7. Tuyến vị nằm ở bộ phận nào trong ống tiêu hoá?

A. Dạ dày

B. Ruột non

C. Ruột già

D. Thực quản

Câu 8. Trong hệ tiêu hoá ở người, bộ phận nào tiếp nhận thức ăn từ dạ dày ?

A. Tá tràng

B. Thực quản

C. Hậu môn

D. Kết tràng

Câu 9. Trong ống tiêu hoá ở người, vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng chủ yếu thuộc về cơ quan nào ?

A. Ruột thừa

B. Ruột già

C. Ruột non

D. Dạ dày

Câu 10. Quá trình biến đổi lí học và hoá học của thức ăn diễn ra đồng thời ở bộ phận nào dưới đây?

A. Khoang miệng

B. Dạ dày

C. Ruột non

D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 11. Tuyến tiêu hoá nào dưới đây không nằm bên trong ống tiêu hoá ?

A. Tuyến tuỵ

B. Tuyến vị

C. Tuyến ruột

D. Tuyến nước bọt

Câu 12. Quá trình biến đổi lí học và hoá học của thức ăn diễn ra đồng thời ở bộ phận nào dưới đây

A. Khoang miệng

B. Dạ dày

C. Ruột non

D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 13. Qua tiêu hoá, lipit sẽ được biến đổi thành

A. glixêrol và vitamin.

B. glixêrol và axit amin.

C. nuclêôtit và axit amin.

D. glixêrol và axit béo.

Câu 14. Chất nào dưới đây bị biến đổi thành chất khác qua quá trình tiêu hoá

A. Vitamin

B. Ion khoáng

C. Gluxit

D. Nước

ĐÁP ÁN

Câu 1     D             Câu 8     A

Câu 2     D             Câu 9     C

Câu 3     C             Câu 10   D

Câu 4     C             Câu 11   A

Câu 5     D             Câu 12   A

Câu 6     C             Câu 13   D

Câu 7     A             Câu 14   C

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok