TRẮC NGHIỆM SINH 8 BÀI 25 CÓ ĐÁP ÁN

Câu 1. Các hoạt động biến đổi lí học xảy ra trong khoang miệng là:

A. Tiết nước bọt

B. Nhai và đảo trộn thức ăn

C. Tạo viên thức ăn

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 2. Hoạt động đảo trộn thức ăn được thực hiện bởi các cơ quan:

A. Răng, lưỡi, cơ má.

B. Răng và lưỡi

C. Răng, lưỡi, cơ môi, cơ má

D. Răng, lưỡi, cơ môi.

Câu 3. Vai trò của hoạt động tạo viên thức ăn:

A. Làm ướt, mềm thức ăn

B. Cắt nhỏ, làm mềm thức ăn

C. Thấm nước bọt

D. Tạo kích thước vừa phải, dễ nuốt

Câu 4. Thức ăn được đẩy qua thực quản xuống dạ dày nhờ hoạt động của:

A. Các cơ ở thực quản

B. Sự co bóp của dạ dày

C. Sụn nắp thanh quản

D. Sự tiết nước bọt

Câu 5. Biến đổi thức ăn ở khoang miệng bao gồm các quá trình.

A. Chỉ có biến đổi lí học

B. Chỉ có biến đổi hóa học

C. Bao gồm biến đổi lí học và hóa học

D. Chỉ có biến đổi cơ học

Câu 6. Các cơ quan trong khoang miệng bao gồm:

A. Răng

B. Lưỡi

C. Tuyến nước bọt

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 7. Trong ống tiêu hoá ở người, vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng chủ yếu thuộc về cơ quan nào?

A. Ruột thừa

B. Ruột già

C. Ruột non

D. Dạ dày

Câu 8. Quá trình biến đổi lí học và hoá học của thức ăn diễn ra đồng thời ở bộ phận nào dưới đây ?

A. Khoang miệng

B. Dạ dày

C. Ruột non

D. Tất cả các phương án

Câu 9. Cơ quan nào đóng vai trò chủ yếu trong cử động nuốt ?

A. Họng

B. Thực quản

C. Lưỡi

D. Khí quản

Câu 10. Enzyme có vai trò gì trong quá trình tiêu hóa thức ăn?

A. Giúp cơ thể hấp thụ thức ăn

B. Giúp xúc tác các phản ứng xảy ra nhanh hơn

C. Tạo môi trường để nhào trộn thức ăn

D. Tiêu diệt vi sinh vật gây hại trong thức ăn.

Câu 11. Trong nước bọt có chứa loại enzim nào

A. Lipaza

B. Mantaza

C. Amilaza

D. Prôtêaza

Câu 12. Loại răng nào có vai trò chính là nghiền nát thức ăn

A. Răng cửa

B. Răng hàm

C. Răng nanh

D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 13. Loại đường nào dưới đây được hình thành trong khoang miệng khi chúng ta nhai kĩ cơm

A. Lactôzơ

B. Glucôzơ

C. Mantôzơ

D. Saccarôzơ

Câu 14. Sự kiện nào dưới đây xảy ra khi chúng ta nuốt thức ăn

A. Tất cả các phương án còn lại

B. Khẩu cái mềm hạ xuống

C. Nắp thanh quản đóng kín đường tiêu hoá

D. Lưỡi nâng lên

Câu 15. Loại cơ nào dưới đây không có trong cấu tạo của thực quản

A. Tất cả các phương án còn lại

B. Cơ dọc

C. Cơ vòng

D. Cơ chéo

Câu 16. Mỗi ngày, một người bình thường tiết khoảng bao nhiêu ml nước bọt

A. 1000 - 1500 ml

B. 800 - 1200 ml

C. 400 - 600 ml

D. 500 - 800 ml

Câu 17. Cơ quan nào đóng vai trò chủ yếu trong cử động nuốt

A. Họng

B. Thực quản

C. Lưỡi

D. Khí quản

ĐÁP ÁN

Câu 1     D             Câu 10   B

Câu 2     C             Câu 11   C

Câu 3     D             Câu 12   B

Câu 4     A             Câu 13   C

Câu 5     C             Câu 14   D

Câu 6     D             Câu 15   D

Câu 7     C             Câu 16   B

Câu 8     A             Câu 17   C

Câu 9     C            

               

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok