TRẮC NGHIỆM SINH 8 BÀI 27 CÓ ĐÁP ÁN

Câu 1. Thành dạ dày được cấu tạo gồm mấy lớp cơ bản?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 2. Các hoạt động tiêu hóa diễn ra ở dạ dày là:

1. Tiết dịch vị.

2. Tiết nước bọt

3. Tạo viên thức ăn

4. Biến đổi lí học của thức ăn: sự co bóp của dạ dày

5. Nuốt

6. Biến đổi hóa học của thức ăn: nhờ các enzyme

7. Đẩy thức ăn xuống ruột.

Những hoạt động tiêu hóa ở dạ dày là:

A. 1,2,4,6

B. 1,4,6,7

C. 2,4,5,7

D. 1,4,6,7

Câu 3. Tuyến dịch vị có nhiều ở đâu?

A. Màng bọc

B. Lớp dưới niêm mạc

C. Lớp cơ

D. Lớp niêm mạc

Câu 4. Quá trình biến đổi lí học của thức ăn xảy ra do:

A. Sự tiết nước bọt

B. Sự co bóp của dạ dày

C. Sự tạo viên thức ăn

D. Hoạt động của các enzyme.

Câu 5. Chất tiết chủ yếu ở dạ dày là:

A. HCl và pesin

B. H2SO4 và pesin

C. HCl

D. H2SO4

Câu 6. Kết quả của biến đổi hóa học ở dạ dày:

A. Hòa loãng thức ăn

B. Thức ăn thấm đều dịch vị

C. Phân cắt protein chuỗi dài thành các chuỗi ngắn

D. Tổng hợp protein chuỗi ngắn thành các chuỗi dài

Câu 7. Biến đổi lí học có sự tham gia của:

A. Tuyến vị

B. Các lớp cơ của dạ dày

C. Enzyme pepsin

D. A và B

Câu 8. Biến đổi hóa học có sự tham gia của:

A. Tuyến vị

B. Các lớp cơ của dạ dày

C. Enzyme pepsin

D. A và B

Câu 9. Nguyên nhân chính gây ra hiện tượng ợ chua là:

A. Ăn nhiều thực phẩm có vị chua

B. Nuốt nhiều hơi khi ăn, uống

C. Ăn quá no

D. Bỏ ăn lâu ngày

Câu 10. Tác nhân gây ra hiện tượng ợ chua là:

A. Nhai kẹo cao su thường xuyên

B. Hút thuốc lá thường xuyên

C. Người mắc bệnh trào ngược thực quản, viêm loét dạ dày.

D. Tất cả đáp án trên

Câu 11. Dạ dày được cấu tạo bởi mấy lớp cơ bản

A. 3 lớp

B. 4 lớp

C. 2 lớp

D. 5 lớp

Câu 12. Từ ngoài vào trong, các cơ của dạ dày sắp xếp theo trật tự như thế nào

A. Cơ dọc - cơ chéo - cơ vòng

B. Cơ chéo - cơ vòng - cơ dọc

C. Cơ dọc - cơ vòng - cơ chéo

D. Cơ vòng - cơ dọc - cơ chéo

Câu 13. Tuyến vị nằm ở lớp nào của dạ dày

A. Lớp niêm mạc

B. Lớp dưới niêm mạc

C. Lớp màng bọc

D. Lớp cơ

Câu 14. Trong dạ dày, nờ sự có mặt của loại axit hữu cơ nào mà pepsinôgen được biến đổi thành pepsin - enzim chuyên hoá với vai trò phân giải prôtêin

A. HNO3

B. HCl

C. H2SO4

D. HB

Câu 15. Trong dịch vị của người, nước chiếm bao nhiêu phần trăm về thể tích

A. 95%

B. 80%

C. 98%

D. 70%

Câu 16. Trong dạ dày hầu như chỉ xảy ra quá trình tiêu hoá

A. prôtêin.

B. gluxit.

C. lipit.

D. axit nuclêic.

ĐÁP ÁN

Câu 1     C             Câu 9     B

Câu 2     B             Câu 10   D

Câu 3     D             Câu 11   B

Câu 4     B             Câu 12   C

Câu 5     A             Câu 13   A

Câu 6     C             Câu 14   B

Câu 7     D             Câu 15   A

Câu 8     C             Câu 16   A

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok