TRẮC NGHIỆM SINH 8 BÀI 28 CÓ ĐÁP ÁN

Câu 1. Ruột non có cấu tạo mấy lớp?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 2. Tá tràng nằm ở vị trí nào?

A. Nơi tiếp giáp giữa ruột non và ruột già

B. Đoạn đầu của ruột non

C. Đoạn cuối của ruột non

D. Đoạn cuối của ruột già.

Câu 3. Lớp niêm mạc ruột non có chứa:

A. Tuyến ruột

B. Lông nhung

C. Tế bào tiết chất nhày

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 4. Lớp niêm mạc ruột không có vai trò nào dưới đây?

A. Nhào trộn thức ăn

B. Tạo lực đẩy thức ăn xuống phần tiếp theo của ruột

C. Làm tăng diện tích tiếp xúc với thức ăn

D. Tạo viên thức ăn

Câu 5. Thức ăn được hấp thụ chủ yếu ở đâu?

A. Ruột non

B. Ruột già

C. Dạ dày

D. Gan

Câu 6. Dịch mật bao gồm

A. Muối mật và muối kiềm

B. Muối mật và HCl

C. Muối mật và muối trung hòa

D. Muối mật và muối acid

Câu 7. Các hoạt động tiêu hóa ở ruột non là:

A. Chỉ có biến đổi hóa học

B. Chỉ có biến đổi lí học

C. Có cả biến đổi lí học và hóa học

D. Không còn diễn ra biến đổi lí học và hóa học

Câu 8. Hoạt động tiêu hóa chủ yếu ở ruột non là?

A. Biến đổi hóa học

B. Biến đổi lí học

C. Biến đổi cơ học

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 9. Dịch ruột và dịch mật đổ vào bộ phận nào của ống tiêu hoá ?

A. Tá tràng

B. Manh tràng

C. Hỗng tràng

D. Hồi tràng

Câu 10. Trong ống tiêu hoá ở người, dịch ruột được tiết ra khi nào ?

A. Khi thức ăn chạm lên niêm mạc dạ dày

B. Khi thức ăn chạm lên niêm mạc ruột

C. Khi thức ăn chạm vào lưỡi

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 11. Lớp cơ của thành ruột non được cấu tạo từ mấy loại cơ

A. 1 loại

B. 4 loại

C. 3 loại

D. 2 loại

Câu 12. Trong các bộ phận dưới đây, quá trình tiêu hoá thức ăn về mặt hoá học diễn ra mạnh mẽ nhất ở bộ phận nào

A. Hồi tràng

B. Hỗng tràng

C. Dạ dày

D. Tá tràng

Câu 13. Độ axit cao của thức ăn khi xuống tá tràng chính là tín hiệu

A. đóng tâm vị.

B. mở môn vị.

C. đóng môn vị.

D. mở tâm vị

ĐÁP ÁN

Câu 1     C             Câu 8     A

Câu 2     B             Câu 9     A

Câu 3     D             Câu 10   D

Câu 4     D             Câu 11   D

Câu 5     A             Câu 12   D

Câu 6     A             Câu 13   C

Câu 7     C            

               

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok