TRẮC NGHIỆM SINH 8 BÀI 29: Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân

TRẮC NGHIỆM SINH 8 BÀI 29: Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân

Câu 1. Nhờ đâu mà ruột non có vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng với hiệu quả cao?

A. Lớp niêm mạc ruột non có các nếp gấp

B. Niêm mạc ruột non có các lông ruột, lông ruột cực nhỏ

C. Ruột non rất dài

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 2. Ruột non dài khoảng bao nhiêu mét?

A. 2,5-3m

B. 28-30m

C. 2,8-3m

D. 25-30m

Câu 3. Tổng diện tích bên trong bề mặt ruột non là bao nhiêu?

A. 400-500m2

B. 500-600m2

C. 450-550m2

D. 600-700m2

Câu 4. Các chất dinh dưỡng với nồng độ thích hợp và không còn chất độc được vận chuyển qua:

A. Tĩnh mạch chủ dưới

B. Tĩnh mạch chủ trên

C. Mao mạch máu

D. Mạch bạch huyết

Câu 5. Ở đây chất dinh dưỡng được tích lúy hoặc loại bỏ, chất độc bị khử?

A. Gan

B. Thận

C. Ruột già

D. Ruột non

Câu 6. Một số chất dinh dưỡng và 30% lipid, có thể lẫn một số chất độc theo con đường này?

A. Mao mạch máu

B. Mạch bạch huyết

C. Tĩnh mạch chủ dưới

D. Tĩnh mạch chủ trên

Câu 7. Các vitamin hòa tan trong dầu và 70% lipid được vận chuyển theo con đường này?

A. Mao mạch máu

B. Mạch bạch huyết

C. Tĩnh mạch chủ dưới

D. Tĩnh mạch chủ trên

Câu 8. Các chất dinh dưỡng nào dưới đây hấp thu theo con đường máu1. Đường.2. Lipit đã được lipaza phân giải thành axit béo và glixêrin (khoảng 30%).3. Axit amin.4. Các muối khoáng.5. Nước.6. Các vitamin tan trong nước7. Lipit đã được muối mật nhũ tương hoá dưới dạng các giọt nhỏ (70%).8. Các vitamin tan trong dầu (A, D, E, K).

A. 1,2,3,4,5,6

B. 1,2,3,4,5,7

C. 1,2,3,4,5,8

D. 1,2,3,4,7,8

Câu 9. Các chất dinh dưỡng nào dưới đây hấp thu theo con đường bạch huyết1. Đường.2. Lipit đã được lipaza phân giải thành axit béo và glixêrin (khoảng 30%).3. Axit amin.4. Các muối khoáng.5. Nước.6. Các vitamin tan trong nước7. Lipit đã được muối mật nhũ tương hoá dưới dạng các giọt nhỏ (70%).8. Các vitamin tan trong dầu (A, D, E, K).

A. 1, 2

B. 3, 4

C. 5, 6

D. 7, 8

Câu 10. Vai trò chủ yếu của ruột già là:

A. Hấp thụ nước và thải phân

B. Hấp thụ nước và chất dinh dưỡng

C. Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân

D. Chỉ hấp thụ nước

Câu 11. Trong ống tiêu hoá của người, vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng thuộc về bộ phận nào

A. Dạ dày

B. Ruột non

C. Ruột già

D. Thực quản

Câu 12. Đặc điểm nào của ruột non giúp chúng tăng hiệu quả hấp thụ chất dinh dưỡng

A. Hệ thống mao mạch máu và mao mạch bạch huyết dày đặc, phân bố tới từng lông ruột

B. Lớp niêm mạc gấp nếp, trên đó là các mào với lông ruột dày đặc giúp làm tăng diện tích bề mặt ruột non lên

C. Kích thước rất dài (2,8 - 3 mét)

D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 13. Có khoảng bao nhiêu phần trăm lipit được vận chuyển theo con đường máu

A. 70%

B. 40%

C. 30%

D. 50%

Câu 14. Loại vitamin nào dưới đây được vận chuyển theo con đường bạch huyết về tim

A. Vitamin B1

B. Vitamin E

C. Vitamin C

D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 15. Tại ruột già xảy ra hoạt động nào dưới đây

A. Hấp thụ lại nước

B. Tiêu hoá thức ăn

C. Hấp thụ chất dinh dưỡng

D. Nghiền nát thức ăn

ĐÁP ÁN

Câu 1     A             Câu 9     D

Câu 2     C             Câu 10   A

Câu 3     A             Câu 11   B

Câu 4     A             Câu 12   D

Câu 5     A             Câu 13   C

Câu 6     A             Câu 14   B

Câu 7     B             Câu 15   A

Câu 8     A                            

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok