TRẮC NGHIỆM SINH 8 BÀI 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

Câu 1. Cơ quan giữ vai trò quan trọng nhất trong hệ bài tiết nước tiểu là

A. bóng đái.

B. thận.

C. ống dẫn nước tiểu.

D. ống đái

Câu 2. Cơ quan nào dưới đây không tham gia vào hoạt động bài tiết ?

A. Ruột già

B. Phổi

C. Thận

D. Da

Câu 3. Ý nghĩa của sự bài tiết là gì ?

A. Làm cho các chất cặn bã, chất độc không kịp gây hại cho cơ thể

B. Đảm bảo sự ổn định các thành phần của môi trường trong

C. Giúp cho sự trao đổi chất của cơ thể diễn ra bình thường

D. Cả A, B và C

Câu 4. Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan nào ?

A. Thận, ống thận, bóng đái.

B. Cầu thận, thận, bóng đái.

C. Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái..

D. Thận, bóng đái, ống đái

Câu 5. Cấu tạo của thận gồm

A. phần vỏ, phần tủy, bể thận.

B. phần vỏ, phần tủy với các đơn vị chức năng cùng ống góp, bể thận.

C. phần vỏ, phần tủy, ống dẫn nước tiểu.

D. phần vỏ, phần tủy, bóng đái

Câu 6. Sản phẩm bài tiết của thận là gì ?

A. Nước mắt

B. Nước tiểu

C. Phân

D. Mồ hôi

Câu 7. Ở người bình thường, mỗi quả thận chứa khoảng bao nhiêu đơn vị chức năng ?

A. Một tỉ

B. Một nghìn

C. Một triệu

D. Một trăm

Câu 8. Đơn vị chức năng của thận không bao gồm thành phần nào sau đây ?

A. Ống góp

B. Ống thận

C. Cầu thận

D. Nang cầu thận

Câu 9. Cầu thận được tạo thành bởi

A. hệ thống các động mạch thận xếp xen kẽ nhau.

B. một chuỗi các tĩnh mạch thận xếp nối tiếp nhau.

C. một búi mao mạch dày đặc.

D. một búi mạch bạch huyết có kích thước bé

Câu 10. Trong thận, bộ phận nào dưới đây nằm chủ yếu ở phần tuỷ ?

A. Ống thận

B. Ống góp

C. Nang cầu thận

D. Cầu thận

Câu 11. Bộ phận nào có vai trò dẫn nước tiểu từ bể thận xuống bóng đái ?

A. Ống dẫn nước tiểu

B. Ống thận

C. Ống đái

D. Ống góp

Câu 12. Bộ phận nào dưới đây nằm liền sát với ống đái ?

A. Bàng quang

B. Thận

C. Ống dẫn nước tiểu

D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 13. Chọn số liệu thích hợp điền vào chỗ chấm để hoàn thành câu sau : Ở người, thận thải khoảng ... các sản phẩm bài tiết hoà tan trong máu (trừ khí cacbônic)

A. 80%

B. 70%

C. 90%

D. 60%

ĐÁP ÁN

Câu 1     B             Câu 8     A

Câu 2     A             Câu 9     C

Câu 3     D             Câu 10   B

Câu 4     C             Câu 11   A

Câu 5     B             Câu 12   A

Câu 6     B             Câu 13   C

Câu 7     C            

               

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok