TRẮC NGHIỆM SINH 8 BÀI 4: MÔ

TRẮC NGHIỆM SINH 8 BÀI 4: MÔ

Câu 1. Mô là gì?

A. Mô là tập hợp các tế bào chuyên hóa, có hình dạng giống nhau, cùng thực hiện chức năng nhất định

B. Mô là tập hợp các tế bào chuyên hóa, có cấu trúc giống nhau, cùng thực hiện chức năng nhất định

C. Mô là tập hợp các tế bào giống nhau, cùng thực hiện một chức năng

D. Mô là tập hợp gồm các tế bào khác nhau, thực hiện chức năng khác nhau

Câu 2. Các mô biểu bì có đặc điểm nổi bật nào sau đây ?

A. Gồm những tế bào trong suốt, có vai trò xử lý thông tin

B. Gồm các tế bào chết, hóa sừng, có vai trò chống thấm nước

C. Gồm các tế bào xếp sít nhau, có vai trò bảo vệ, hấp thụ hoặc tiết

D. Gồm các tế bào nằm rời rạc với nhau, có vai trò dinh dưỡng

Câu 3. Dựa trên cơ sở nào mà người ta phân chia các loại mô chính trong cơ thể?

A. Cấu trúc

B. Tính chất

C. Chức năng

D. Cả A và C

Câu 4. Máu được xếp vào loại mô gì ?

A. Mô thần kinh

B. Mô cơ

C. Mô liên kết

D. Mô biểu bì

Câu 5. Tế bào cơ trơn và tế bào cơ tim giống nhau ở đặc điểm nào sau đây ?

A. Chỉ có một nhân

B. Có vân ngang

C. Gắn với xương

D. Hình thoi, nhọn hai đầu

Câu 6. Nơron là tên gọi khác của

A. tế bào cơ vân.

B. tế bào thần kinh.

C. tế bào thần kinh đệm.

D. tế bào xương.

Câu 7. Khi nói về sự tạo thành xináp, nhận định nào dưới đây là đúng ?

 

1. Được tạo thành giữa đầu mút sợi trục của nơron này với đầu mút sợi nhánh của nơron khác

 

2. Được tạo thành giữa đầu mút sợi trục của nơron này với đầu mút sợi trục của nơron khác

 

3. Được tạo thành giữa đầu mút sợi nhánh của nơron này với đầu mút sợi nhánh của nơron khác

 

4. Được tạo thành giữa đầu mút sợi trục của nơron với cơ quan phản ứng

A. 1, 4

B. 1, 3, 4

C. 2, 3

D. 2, 4

Câu 8. Mô biểu bì có đặc điểm chung là:

A. Xếp xít nhau phủ ngoài cơ thể hoặc lót trong các cơ quan

B. Liên kết các tế bào nằm rải rác trong cơ thể

C. Có khả năng co dãn tạo nên sự vận động

D. Tiếp nhận kích thích và xử lí thông tin

Câu 9. Khi nói về sự tạo thành xinap, nhận định nào dưới đây là đúng?

 

Được tạo thành giữa đầu mút sợi trục của noron này với đầu mút sợi nhánh của noron khác

 

Được tạo thành giữa đầu mút sợi trục của noron này với đầu mút sợi trục của noron khác

 

Được tạo thành giữa đầu mút sợi nhánh của noron này với đầu mút sợi nhánh của noron khác

 

Được tạo thành giữa đầu mút sợi trục của noron với cơ quan phản ứng

A. 1, 4

B. 1, 3,4

C. 2, 3

D. 2. 4

Câu 10. Trong cơ thể người, loại mô nào có chức năng nâng đỡ và là cầu nối giữa các cơ quan?

A. Mô cơ

B. Mô thần kinh

C. Mô biểu bì

D. Mô liên kết

Câu 11. Chức năng co dãn tạo nên sự vận động, đây là chức năng của loại mô nào sau đây?

A. Mô cơ

B. Mô liên kết

C. Mô biểu bì

D. Mô thần kinh

Câu 12. Cấu tạo sợi nhánh và sợi trục của noron khác nhau căn bản nhất ở điểm nào?

A. Sợi nhánh là loại tua ngắn, sợi trục là loại tua dài

B. Sợi nhánh có thể gồm nhiều sợi, sợi trục chỉ gồm một sợi

C. Sợi trục có bao mieelin, sợi nhánh không có

D. Xung thần kinh bao giờ cũng đi từ sợi nhánh vào thân noron và từ thân noron ra sợi trục

ĐÁP ÁN

Câu 1     B             Câu 7     A

Câu 2     C             Câu 8     A

Câu 3     D             Câu 9     A

Câu 4     C             Câu 10   D

Câu 5     A             Câu 11   A

Câu 6     B             Câu 12   A

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok