TRẮC NGHIỆM SINH 8 BÀI 41: Cấu tạo và chức năng của da

Câu 1. Lớp nào nằm ngoài cùng, tiếp xúc với môi trường trong cấu trúc của da?

A. Lớp biểu bì

B. Lớp bì

C. Lớp mỡ dưới ra

D. Lớp mạch máu

Câu 2. Đặc điểm nào không có ở tầng sừng của da?

A. Dễ bong

B. Tế bào chết

C. Chứa hạt sắc tố

D. Tế bào xếp sít nhau

Câu 3. Lỗ chân lông co vào được là nhờ hoạt động của bộ phận nào?

A. Dây thần kinh

B. Tuyến nhờn

C. Cơ co lỗ chân lông

D. Mạch máu

Câu 4. Bộ phận nào không xuất hiện ở cấu trúc của da?

A. Thụ cảm

B. Lớp mỡ

C. Dây thần kinh

D. Thụ quan ánh sáng

Câu 5. Vai trò của lớp mỡ dưới da là gì?

A. Lớp cách nhiệt

B. Một sản phẩm của các tế bào da

C. Nơi chứa chất thải từ các tế bào da tầng trên

D. Nuôi dưỡng các dây thần kinh

Câu 6. Lông và móng có bản chất là gì?

A. Một loại tế bào trong cấu trúc da

B. Sản phẩm của các túi cấu tạo từ tầng tế bào sống

C. Các thụ quan

D. Một mảng mô tăng sinh

Câu 7. Chức năng nào không được thực hiện bởi da người?

A. Hô hấp

B. Điều hòa thân nhiệt

C. Bảo vệ

D. Tạo vẻ đẹp cho cơ thể

Câu 8. Nguyên nhân nào không liên quan đến hiện tượng có nhiều màu da khác nhau?

A. Do ảnh hưởng của nhiệt độ

B. Do lớp sắc tố dưới da

C. Do di truyền

D. Do độ dày của lớp mỡ dưới da

Câu 9. Hạt sắc tố da có trong cấu trúc nào của da?

A. Lông

B. Lớp mỡ

C. Tầng tế bào sống

D. Thụ quan

Câu 10. Vì sao da có thể điều hòa thân nhiệt? Chọn câu trả lời sai:

A. Do da có thụ quan nhiệt độ

B. Do da có cơ đóng mở lỗ chân lông

C. Mạch máu dưới da có thể co hoặc dãn

D. Da có lớp sừng bên ngoài.

Câu 11. Trong cấu tạo của da người, các sắc tố mêlanin phân bố ở đâu

A. Tầng tế bào sống

B. Tầng sừng

C. Tuyến nhờn

D. Tuyến mồ hôi

Câu 12. Lớp mỡ dưới da có vai trò chủ yếu là gì

A. Dự trữ đường

B. Cách nhiệt

C. Thu nhận kích thích từ môi trường ngoài

D. Vận chuyển chất dinh dưỡng

Câu 13. Thành phần nào dưới đây không nằm ở lớp bì

A. Tuyến nhờn

B. Mạch máu

C. Sắc tố da

D. Thụ quan

Câu 14. Trong cấu tạo của da người, thành phần nào chỉ bao gồm những tế bào chết xếp sít nhau ?

A. Cơ co chân lông

B. Lớp mỡ

C. Thụ quan

D. Tầng sừng

Câu 15. Ở người, lông và móng sinh ra từ các túi cấu tạo bởi các tế bào của

A. tầng sừng.

B. tầng tế bào sống.

C. cơ co chân lông.

D. mạch máu.

Câu 16. Ở người, lông không bao phủ ở vị trí nào dưới đây ?

A. Gan bàn chân

B. Má

C. Bụng chân

D. Đầu gối

ĐÁP ÁN

Câu 1     A             Câu 9     C

Câu 2     C             Câu 10   D

Câu 3     C             Câu 11   A

Câu 4     D             Câu 12   B

Câu 5     A             Câu 13   C

Câu 6     B             Câu 14   D

Câu 7     A             Câu 15   B

Câu 8     D             Câu 16   A

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok