TRẮC NGHIỆM SINH 8 BÀI 43: Giới thiệu chung hệ thần kinh

Câu 1. Chức năng của hệ thần kinh là gì?

A. Điều khiển, điều hòa, phối hợp hoạt động các cơ quan trong cơ thể

B. Giám sát các hoạt động, thông báo cho não bộ hoạt động của các cơ quan trong cơ thể

C. Điều hòa nhiệt độ, tuần hoàn, tiêu hóa

D. Sản xuất tế bào thần kinh

Câu 2. Đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh là gì?

A. Dây thần kinh

B. Mạch máu

C. Nơron

D. Mô thần kinh

Câu 3. Não thuộc bộ phận nào của hệ thần kinh?

A. Bộ phận ngoại biên

B. Bộ phận trung ương

C. Một bộ phận độc lập

D. Một bộ phận của tủy sống

Câu 4. Bộ phận nào không xuất hiện trong cấu tạo của một nơron thần kinh điển hình?

A. Eo Răngviê

B. Sắc tố

C. Cúc xináp

D. Bao miêlin

Câu 5. Tủy sống nằm trong vị trí nào của cơ thể?

A. Ống xương sống

B. Ống các loại xương dài

C. Hộp sọ

D. Cột sống (phần cùng cụt)

Câu 6. Bộ phận nào không thuộc hệ thần kinh ngoại biên?

A. Bó sợi vận động

B. Bó sợi cảm giác

C. Tủy sống

D. Hạch thần kinh

Câu 7. Dựa vào chức năng, hệ thần kinh được chia thành mấy loại?

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Câu 8. Hệ thần kinh sinh dưỡng điều hòa hoạt động của cơ quan nào?

A. Cơ quan sinh sản

B. Các chi

C. Cơ miệng

D. Đại não

Câu 9. Dạ dày hoạt động dưới sự điều hòa của hệ thần kinh nào?

A. Vận động

B. Hệ thần kinh riêng

C. Hạch thần kinh

D. Sinh dưỡng

Câu 10. Tận cùng của một sợi trục nơron là gì?

A. Eo Răngviê

B. Sợi nhánh

C. Cúc xináp

D. Bao myelin

Câu 11. Ở hệ thần kinh người, bộ phận ngoại trung ương không bao gồm thành phần nào dưới đây

A. Tiểu não

B. Trụ não

C. Tủy sống

D. Hạch thần kinh

Câu 12. Dựa vào đâu mà hệ thần kinh người được phân biệt thành hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng

A. Cấu tạo

B. Chức năng

C. Tần suất hoạt động

D. Thời gian hoạt động

Câu 13. Đơn vị cấu tạo nên hệ thần kinh là

A. hạch thần kinh.

B. dây thần kinh.

C. cúc xináp.

D. nơron.

Câu 14. Mỗi nơron có bao nhiêu sợi trục

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Câu 15. Bao miêlin là cấu trúc nằm trên bộ phận nào của nơron

A. Thân nơron

B. Sợi trục

C. Sợi nhánh

D. Cúc xináp

ĐÁP ÁN

Câu 1     A             Câu 9     D

Câu 2     C             Câu 10   C

Câu 3     B             Câu 11   D

Câu 4     B             Câu 12   B

Câu 5     A             Câu 13   D

Câu 6     C             Câu 14   D

Câu 7     C             Câu 15   B

Câu 8     A                            

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok