TRẮC NGHIỆM SINH 8 BÀI 45: Dây thần kinh tuỷ

Câu 1. Có bao nhiêu đôi dây thần kinh tủy?

A. 30

B. 31

C. 24

D. 12

Câu 2. Dây thần kinh được cấu tạo từ thành phần nào?

A. Rễ cảm giác

B. Rễ vận động

C. Bó sợi thần kinh cảm giác

D. Bó sợi hướng tâm và bó sợi li tâm

Câu 3. Sợi thần kinh hướng tâm dẫn xung thần kinh đến đâu?

A. Trung khu xử lý thông tin

B. Cơ quan thụ cảm

C. Cơ quan trả lời kích thích

D. Dây thần kinh li tâm

Câu 4. Sợi thần kinh cảm giác nổi với tủy bằng bộ phận nào?

A. Rễ trước

B. Rễ sau

C. Hạch thần kinh

D. Bộ phận đặc trưng

Câu 5. Dây thần kinh tủy thực hiện chức năng nào?

A. Dẫn truyền xung thần kinh

B. Cảm giác

C. Vận động

D. Xử lí thông tin

Câu 6. Tại sao thoát vị đĩa đệm lại có triệu chứng đau?

A. Đầu xương va chạm vào nhau

B. Dây thần kinh bị chèn ép

C. Bao dịch khớp bị dò

D. Dây thần kinh bị xoắn lại

Câu 7. Ếch sau khi bị xử lý cắt rễ sau của tủy sẽ có phản ứng gì với kích thích mới?

A. Choáng tạm thời

B. Phản ứng chậm

C. Không có phản ứng gì

D. Liệt chi bị cắt rễ sau

Câu 8. Cơ quan nào sau đây không phải cơ quan trả lời kích thích:

A. Da

B. Chân

C. Tay

D. Dây thần kinh

Câu 9. Chọn câu trả lời đúng:

A. Dây thần kinh là dây pha

B. Sợi li tâm dẫn xung thần kinh về tủy sống

C. Rễ trước tủy sống là rễ vận động

D. Dây thần kinh tủy dẫn thông tin về não

Câu 10. Nếu bị hủy tủy sống, cơ thể sẽ xảy ra hiện tượng gì?

A. Liệt toàn thân, mất cảm giác

B. Liệt toàn thân, vẫn còn cảm giác

C. Vẫn cử động được, mất cảm giác

D. Bị choáng tạm thời

Câu 11. Con người có bao nhiêu đôi dây thần kinh tủy ?

A. 31 đôi

B. 12 đôi

C. 26 đôi

D. 15 đôi

Câu 12. Rễ trước của tủy sống còn có tên gọi khác là gì?

A. Rễ li tâm

B. Rễ cảm giác

C. Rễ vận động

D. Rễ hướng tâm

Câu 13. Dây thần kinh tủy được cấu tạo như thế nào ?

A. Tùy từng loại mà dây thần kinh được cấu tạo bởi bó sợi thần kinh vận động hoặc bó sợi cảm giác.

B. Chỉ được cấu tạo bởi bó sợi thần kinh vận động

C. Chỉ được cấu tạo bởi bó sợi thần kinh cảm giác

D. Bao gồm bó sợi thần kinh cảm giác và bó sợi thần kinh vận động

Câu 14. Rễ sau ở tủy sống là

A. rễ cảm giác hoặc rễ vận động.

B. rễ vừa có chức năng cảm giác, vừa có chức năng vận động.

C. rễ vận động.

D. rễ cảm giác.

Câu 15. Khi tiến hành cắt rễ trước liên quan đến dây thần kinh đi đến chi sau bên phải của ếch rồi kích thích bằng HCl 1%, hiện tượng gì sẽ xảy ra ?

A. Chi sau bên phải co, các chi còn lại thì không

B. Chi sau bên phải không co nhưng co các chi còn lại

C. Tất cả các chi đều co

D. Tất cả các chi đều không co

ĐÁP ÁN

Câu 1     B             Câu 9     A

Câu 2     D             Câu 10   A

Câu 3     A             Câu 11   A

Câu 4     B             Câu 12   C

Câu 5     A             Câu 13   D

Câu 6     B             Câu 14   D

Câu 7     C             Câu 15   B

Câu 8     D                            

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok