TRẮC NGHIỆM SINH 8 BÀI 46: Trụ não, tiểu não, não trung gian

Câu 1. Phần nào không phải là cấu trúc của trụ não?

A. Vùng dưới đồi

B. Não giữa

C. Hành não

D. Cầu não

Câu 2. Cấu trúc nào của não chiếm diện tích nhiều nhất?

A. Não giữa

B. Tiểu não

C. Đại não

D. Não trung gian

Câu 3. Trụ não cấu tạo từ các thành phần nào?

A. Các rễ trước và rễ sau thần kinh

B. Chất xám và chất trắng

C. Một phần tủy sống

D. Chỉ có chất xám hoặc chất trắng

Câu 4. Loại nào sau đây không thuộc dây thần kinh não?

A. Dây thần kinh vận động

B. Dây thần kinh tủy

C. Dây thần kinh cảm giác

D. Dây thần kinh pha

Câu 5. Nhận định nào sau đây đúng?

A. Chất trắng làm nhiệm vụ xử lý thông tin, gồm các đường dây cảm giác dẫn truyền lên và các đường dây vận động dẫn truyền xuống.

B. Chất trắng là nơi xuất phát các đôi dây thần kinh não, gồm các đường dây cảm giác dẫn truyền lên và các đường dây vận động dẫn truyền xuống.

C. Chất trắng là nơi xuất phát các đôi dây thần kinh, gồm các đường dây vận động dẫn truyền lên và xuống.

D. Chất trắng làm nhiệm vụ dẫn truyền, gồm các đường dây cảm giác dẫn truyền lên và các đường dây vận động dẫn truyền xuống.

Câu 6. Não trung gian có chức năng gì?

A. Điều hòa trao đổi chất và thân nhiệt.

B. Giữ thăng bằng, định vị cơ thể trong không gian.

C. Điều hòa trao đổi chất và bảo vệ cơ thể.

D. Ngăn cách rõ các cấu trúc khác của não bộ.

Câu 7. Vì sao luật giao thông quy định người uống rượu bia không được điều khiển phương tiện giao thông?

A. Rượu có chứa chất gây ức chế đại não.

B. Rượu có chất ảnh hưởng trực tiếp đến tiểu não.

C. Rượu có chứa chất ảnh hưởng đến tủy sống.

D. Rượu có chứa chất kích thích não trung gian.

Câu 8. Đại não bên trái điều khiển phần cơ thể nào?

A. Toàn bộ cơ thể

B. Chi trên

C. Chi dưới

D. Chi bên phải

Câu 9. Vì sao xem điện thoai trước khi đi ngủ gây khó ngủ?

A. Não bị kích thích hưng phấn.

B. Não trung gian bị ức chế hoạt động trao đổi chất.

C. Sóng điện từ từ điện thoại gây thôi miên.

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Câu 10. Các đôi dây thần kinh lên não thường bắt chéo ở vị trí nào?

A. Đốt sống cổ

B. Não trung gian

C. Trụ não

D. Vùng dưới đồi

Câu 11. Ở người, bộ phận nào nằm giữa trụ não và đại não ?

A. Tủy sống

B. Hạch thần kinh

C. Não trung gian

D. Tiểu não

Câu 12. Liền phía sau trụ não là

A. não giữa.

B. đại não.

C. tiểu não.

D. hành não.

Câu 13. Bộ phận nào của não nối liền trực tiếp với tủy sống ?

A. Não trung gian

B. Não giữa

C. Cầu não

D. Hành não

Câu 14. Trụ não không bao gồm cấu trúc nào dưới đây ?

A. Hành não

B. Cầu não

C. Não giữa

D. Tiểu não

Câu 15. Bộ phận nào dưới đây được cấu tạo bởi chất trắng bao ngoài, chất xám nằm bên trong

A. Tất cả các phương án còn lại

B. Trụ não

C. Tiểu não

D. Đại não

Câu 16. Ở người, trụ não có chức năng chủ yếu là gì ?

A. Điều khiển các hoạt động có ý thức của con người.

B. Điều khiển, điều hòa hoạt động của các nội quan, đặc biệt là hoạt động tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa.

C. Điều hòa, phối hợp các cử động phức tạp và giúp giữ thăng bằng cơ thể.

D. Là trung ương điều khiển các quá trình trao đổi chất và điều hòa thân nhiệt.

ĐÁP ÁN

Câu 1     A             Câu 9     A

Câu 2     C             Câu 10   C

Câu 3     B             Câu 11   C

Câu 4     B             Câu 12   C

Câu 5     D             Câu 13   D

Câu 6     A             Câu 14   D

Câu 7     B             Câu 15   B

Câu 8     D             Câu 16   B

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok