TRẮC NGHIỆM SINH 8 BÀI 47: Đại não

Câu 1. Bộ phận não chia đại não thành hai nửa?

A. Rãnh thái dương

B. Não trung gian

C. Rãnh liên bán cầu

D. Rãnh đỉnh

Câu 2. Các nếp nhăn trên vỏ đại não có chức năng gì?

A. Giảm thể tích não bộ

B. Tăng diện tích bề mặt

C. Giảm trọng lượng của não

D. Sản xuất nơron thần kinh

Câu 3. Chức năng của chất trắng trong vỏ não là gì?

A. Kết nối các vùng của vỏ não và nối hai nửa đại não với nhau

B. Kết nối các vùng của vỏ não với tủy sống

C. Kết nối hai nửa đại não và tiểu não

D. Kết nối hai nửa đại não và não trung gian

Câu 4. Vùng cảm giác trên đại não có chức năng gì?

A. Nhận và phân tích các xung thần kinh từ cơ quan vận động.

B. Nhận và phân tích các xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm ngoài và trong.

C. Nhận và phân tích các xung thần kinh từ tiểu não.

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Câu 5. Thùy chẩm của não bộ nằm ở đâu?

A. Trước trán

B. Thái dương

C. Trung tâm của não bộ

D. Phía sau não

Câu 6. Vì sao con người có thể sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp?

A. Não bộ người có vùng vận động ngôn ngữ và vùng hiểu tiếng nói, chữ viết.

B. Cơ mặt người tiến hóa hoạt động linh hoạt

C. Do đặc tính của bộ linh trưởng

D. Não bộ người có đủ vùng vận động và vùng cảm giác

Câu 7. Nhận định nào sau đây đúng?

A. Rãnh thái dương ngăn cách thùy trán và thùy đỉnh.

B. Rãnh thái dương ngăn cách thùy đỉnh và thùy chẩm.

C. Rãnh thái dương ngăn 2 thùy đỉnh và trán với thùy thái dương.

D. Rãnh thái dương ngăn cách 2 thùy thái dương.

Câu 8. Nếu thùy chẩm bị tổn thương, cơ thể sẽ có biểu hiện gì?

A. Khiếm thị

B. Liệt các chi

C. Khiếm thính

D. Mất cảm giác

Câu 9. Khi ngủ, một số vùng trên đại não không hoàn toàn nghỉ ngơi mà tiếp tục hưng phấn. Giải thích nào về hiện tượng mộng du sau đây là phù hợp?

A. Vùng cảm giác của não bộ khi ngủ hưng phấn.

B. Vùng vận động ngôn ngữ của não bộ khi ngủ hưng phấn

C. Vùng vận động của não bộ khi ngủ hưng phấn

D. Toàn bộ não bộ hưng phấn.

Câu 10. Cấu trúc nào không xuất hiện trên vỏ não:

A. Nếp nhăn

B. Chất xám

C. Chất trắng

D. Dây thần kinh

Câu 11. Mỗi bán cầu đại não ở người được phân chia thành mấy thùy ?

A. 2

B. 4

C. 5

D. 3

Câu 12. Vỏ não được cấu tạo chủ yếu bởi các tế bào có hình dạng như thế nào

A. Hình tháp

B. Hình nón

C. Hình trứng

D. Hình sao

Câu 13. Ở người trưởng thành, diện tích bề mặt của vỏ não nằm trong khoảng bao nhiêu

A. 2300 - 2500 cm2

B. 1800 - 2000 cm2

C. 2000 - 2300 cm2

D. 2500 - 2800 cm2

Câu 14. Vỏ não người có bề dày khoảng

A. 1 - 2 mm.

B. 2 - 3 mm.

C. 3 - 5 mm.

D. 7 - 8 mm.

Câu 15. Ở vỏ não người, rãnh đỉnh là nơi ngăn cách

A. thùy chẩm với thùy đỉnh.

B. thùy trán với thùy đỉnh.

C. thùy đỉnh và thùy thái dương.

D. Thùy thái dương và thùy chẩm.

Câu 16. Vùng thị giác nằm ở thùy nào của vỏ não ?

A. Thùy chẩm

B. Thùy thái dương

C. Thùy đỉnh

D. Thùy trán

ĐÁP ÁN

Câu 1     C             Câu 9     C

Câu 2     B             Câu 10   D

Câu 3     A             Câu 11   B

Câu 4     B             Câu 12   A

Câu 5     D             Câu 13   A

Câu 6     A             Câu 14   B

Câu 7     C             Câu 15   B

Câu 8     A             Câu 16   A

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok