TRẮC NGHIỆM SINH 8 BÀI 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng

TRẮC NGHIỆM SINH 8 BÀI 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng

Câu 1. Hệ thần kinh sinh dưỡng bao gồm mấy phân hệ?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 2. Thành phần cấu trúc nào không có trong cung phản xạ điều hòa hoạt động tim?

A. Sợi cảm giác

B. Thụ cảm áp lực

C. Vỏ não

D. Dây phế vị

Câu 3. Hiện tượng giảm nhu động ruột do phân hệ thần kinh nào phụ trách?

A. Phân hệ giao cảm

B. Phân hệ đối giao cảm

C. Phân hệ trung ương

D. Phân hệ ngoại biên

Câu 4. Hệ thần kinh trung ương của phân hệ giao cảm có thành phần nào?

A. Nhân xám ở sừng bên tủy sống

B. Chuỗi hạch nằm gần cột sống

C. Nhân xám ở trụ não

D. Hạch thần kinha

Câu 5. Chức năng nào được thực hiện bởi hệ thần kinh sinh dưỡng?

A. Hiểu tiếng nói và chữ viết

B. Hình thành trí nhớ

C. Tiêu hóa

D. Tạo giấc mơ

Câu 6. Đồng tử dãn ra để nhận được nhiều ánh sáng vào mắt và co lại để hạn chế ánh sáng vào mắt. Cho biết khi đột ngột chuyển từ tốt ra sáng, phân hệ thần kinh nào điều khiển hoạt động của đồng tử?

A. Phân hệ thần kinh giao cảm

B. Phân hệ thần kinh đối giao cảm

C. Cả 2 phân hệ của hệ thần kinh sinh dưỡng

D. Hệ thần kinh vận động.

Câu 7. Tại sao khi tức giận sẽ không còn cảm giác thèm ăn?

A. Do hệ tiêu hóa giảm hoạt động

B. Do não bộ quên

C. Do khi tức giận tế bào tăng trao đổi chất, lấy năng lượng từ lớp mỡ

D. Do ruột hoạt động mạnh hơn

Câu 8. Sợi nào có bao myelin?

A. Sợi thần kinh sau hạch

B. Sợi thần kinh trước hạch

C. Sợi cơ

D. Tất cả các sợi trên

Câu 9. Vì sao thức muộn nửa đêm hay buồn đi vệ sinh?

A. Bóng đái dãn ra vào nửa đêm

B. Cơ chế não bộ nhắc cần nghỉ ngơi

C. Thức đêm làm mất cân bằng nước trong cơ thể

D. Bóng đái co lại vào nửa đêm

Câu 10. Trung ương thần kinh đối giao cảm nằm ở đâu?

A. Đốt ngực I đến đốt thắt lưng III

B. Não bộ

C. Đoạn cùng tủy sống

D. Hạch thần kinh

Câu 11. Hệ thần kinh giao cảm ở người được phân chia thành mấy phân hệ

A. 4

B. 3

C. 5

D. 2

Câu 12. Trung ương của phân hệ thần kinh giao cảm là các nhân xám ở sừng bên tủy sống phân bố từ

A. đốt tủy ngực V đến đốt tủy thắt lưng II.

B. đốt tủy ngực I đến đốt tủy thắt lưng III.

C. đốt tủy ngực I đến đốt tủy thắt lưng II.

D. đốt tủy ngực III đến đốt tủy thắt lưng I.

Câu 13. Ở người, hai chuỗi hạch nằm dọc hai bên cột sống thuộc về

A. phân hệ đối giao cảm và hệ thần kinh vận động.

B. hệ thần kinh vận động.

C. phân hệ đối giao cảm.

D. phân hệ giao cảm.

Câu 14. Khi nói về phân hệ đối giao cảm, nhận định nào sau đây là chính xác

A. Trung ương nằm ở đại não

B. Sợi trục của nơron trước hạch ngắn

C. Nơron sau hạch có bao miêlin.

D. Sợi trục của nơron sau hạch ngắn

Câu 15. Trung ương của phân hệ đối giao cảm nằm ở bộ phận nào dưới đây ?1. Đại não2. Trụ não3. Tủy sống4. Tiểu não

A. 2, 3

B. 1, 4

C. 1, 2

D. 3, 4

Câu 16. Các hạch của phân hệ đối giao cảm nằm ở đâu

A. Nằm gần cơ quan phụ trách

B. Nằm gần tủy sống

C. Nằm gần trụ não

D. Nằm liền dưới vỏ não

ĐÁP ÁN

Câu 1     B             Câu 9     D

Câu 2     C             Câu 10   C

Câu 3     A             Câu 11   D

Câu 4     A             Câu 12   B

Câu 5     C             Câu 13   D

Câu 6     B             Câu 14   D

Câu 7     A             Câu 15   A

Câu 8     B             Câu 16   A

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok