TRẮC NGHIỆM SINH 8 BÀI 56: TUYẾN YÊN VÀ TUYẾN GIÁP

Câu 1. Tuyến yên không tiết hoocmon nào dưới đây

A. LH.

B. FSH.

C. Insullin.

D. ACTH.

Câu 2. Thùy sau tiết ra

A. Kích tố tuyến giáp.

B. Kích tố tuyến sữa.

C. Kích tố tăng trưởng.

D. Kích tố chống đái tháo nhạt.

Câu 3. Cơ quan chịu ảnh hưởng khi thùy trước tiết kích tố thể vàng là

A. Buồng trứng.

B. Tinh hoàn.

C. Buồng trứng, tinh hoàn.

D. Tuyến sữa.

Câu 4. Thùy trước không tiết kích tố nào dưới đây?

A. Kích tố tuyến sữa.

B. Kích tố sinh trưởng.

C. Kích tố vỏ tuyến trên thận.

D. Kích tố chống đái tháo nhạt.

Câu 5. Thùy sau tiết kích tố chống đái tháo nhạt có tác dụng gì?

A. Giữ nước.

B. Phát triển bao noãn.

C. Sinh tinh.

D. Tăng trưởng cơ thể.

Câu 6. Tuyến nào lớn nhất?

A. Tuyến yên.

B. Tuyến giáp.

C. Tuyến cận giáp.

D. Tuyến tụy

Câu 7. Tuyến giáp tiết ra hoocmon nào dưới đây?

A. Insullin.

B. ACTH.

C. FSH.

D. Tiroxin.

Câu 8. Bệnh nào xuất hiện nếu tuyến giáp không tiết ra tiroxin?

A. Trẻ em chậm lớn.

B. Bệnh Bazodo.

C. Người lớn trí nhớ kém.

D. Hệ thần kinh hoạt động giảm sút.

Câu 9. Bệnh nào dưới đây không xuất hiện nếu tuyến giáp hoạt động mạnh?

A. Bệnh Bazodo.

B. Bướu cổ.

C. Chậm lớn.

D. Mắt lồi do tích nước.

Câu 10. Tuyến giáp còn tiết ra hoocmon canxitonin cùng hoocmon của tuyến cận giáp có tác dụng gì?

A. Điều hòa canxi trong máu.

B. Điều hòa photpho trong máu.

C. Tham gia điều hòa canxi và photpho trong máu.

D. Giúp trẻ em hấp thụ canxi tốt để phát triển.

Câu 11. Trong cơ thể người, tuyến nội tiết nào đóng vai trò chỉ đạo hoạt động của hầu hết các tuyến nội tiết khác

A. Tuyến sinh dục

B. Tuyến yên

C. Tuyến giáp

D. Tuyến tuỵ

Câu 12. Tuyến nội tiết nào có khối lượng lớn nhất trong cơ thể người

A. Tuyến giáp

B. Tuyến tùng

C. Tuyến yên

D. Tuyến trên thận

Câu 13. Thuỳ trước tuyến yên tiết ra hoocmôn nào dưới đây ?

A. TH

B. ADH

C. ACTH

D. OT

Câu 14. Trong các hoocmôn dưới đây, có bao nhiêu hoocmôn do thuỳ trước tuyến yên tiết ra ?1. FSH2. PRL3. TH4. ADH5. OT6. GH

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Câu 15. Khi tác động lên buồng trứng, FSH có vai trò gì

A. Kích thích tiết testôstêrôn

B. Kích thích bao noãn phát và tiết ơstrôgen

C. Kích thích quá trình sinh tinh

D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 16. Iôt là thành phần không thể thiếu trong hoocmôn nào dưới đây

A. Tirôxin

B. Ôxitôxin

C. Canxitônin

D. Glucagôn

ĐÁP ÁN

Câu 1     C             Câu 9     C

Câu 2     D             Câu 10   C

Câu 3     C             Câu 11   B

Câu 4     D             Câu 12   A

Câu 5     A             Câu 13   C

Câu 6     B             Câu 14   B

Câu 7     D             Câu 15   B

Câu 8     B             Câu 16   A

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok