TRẮC NGHIỆM SINH 8 BÀI 57: TUYẾN TỤY VÀ TUYẾN TRÊN THẬN

Câu 1. Cấu trúc nào dưới đây không thuộc tuyến tụy?

A. Ống mật.

B. Tá tràng.

C. Ống dẫn mật.

D. Dạ dày.

Câu 2. Tuyến tụy có 2 loại tế bào, đó là 2 loại tế bào nào?

A. Tế bào tiết glucagon và tế bào tiết insullin.

B. Tế bào tiết glyceril và tế bào tiết insullin.

C. Tế bào tiết glucagon và tế bào tiết glucozo.

D. Tế bào tiết glucozo và tế bào tiết insullin.

Câu 3. Chức năng ngoại tiết của tụy là gì?

A. Tiết hoocmon điều hòa lượng đường trong máu.

B. Tiết dịch tụy theo ống dẫn đổ vào tá tràng, giúp cho sự biến đổ thức ăn trong ruột non.

C. Tiết dịch glucagon để chuyển hóa glycogen.

D. Tiết dịch insulin để tích lũy glucozo.

Câu 4. Khi đói thì tuyến tụy tiết ra glucagon có tác dụng gì?

A. Chuyển glucozo thành glycogen dự trữ trong gan và cơ.

B. Kích thích tế bào sản sinh năng lượng.

C. Chuyển glycogen dự trữ thành glucozo.

D. Gây cảm giác đói để cơ thể bổ sung năng lượng.

Câu 5. Nếu cơ thể tiết ít insullin hoặc không tiết insullin thì dẫn tới bệnh gì?

A. Tiếu đường.

B. Béo phì.

C. Đau đầu.

D. Sốt cao.

Câu 6. Cấu trúc nào sau đây không thuộc tuyến trên thận?

A. Vỏ tuyến.

B. Tủy tuyến.

C. Màng liên kết.

D. Ống dẫn.

Câu 7. Vỏ tuyến trên thận được chia ra làm 3 lớp, đó là 3 lớp nào?

A. Lớp trên, lớp lưới, lớp cuối.

B. Lớp cầu, lớp sợi, lớp lưới.

C. Lớp cầu, lớp giữa, lớp sợi.

D. Lớp cầu, lớp sợi, lớp giữa.

Câu 8. Lớp ngoài vỏ tuyến tiết hoocmon có chức năng gì?

A. Điều hòa các muối natri, kali trong máu.

B. Điều hòa đường huyết.

C. Điều hòa sinh dục nam.

D. Gây biến đổi đặc tính sinh học nam.

Câu 9. Phần tủy tuyến tiết 2 loại hoocmon có tác dụng gần như nhau là

A. Adrenalin và noradrenalin.

B. Glucagon và noradrenalin.

C. Insullin và noradrenalin.

D. Glucagon và noradrenalin.

Câu 10. Phần tủy tuyến tiết hoocmon có năng gì?

A. Điều hòa các muối natri, kali trong máu.

B. Điều hòa đường huyết.

C. Điều hòa sinh dục nam, gây biến đổi đặc tính sinh học nam.

D. Tăng nhịp tim, co mạch, tăng nhịp hô hấp, dãn phế quản.

Câu 11. Hoocmôn insulin do tuyến tuỵ tiết ra có tác dụng sinh lí như thế nào

A. Chuyển glicôgen thành tinh bột dự trữ trong gan và cơ

B. Chuyển glucôzơ thành tinh bột dự trữ trong gan và cơ

C. Chuyển glicôgen thành glucôzơ dự trữ trong gan và cơ

D. Chuyển glucôzơ thành glicôgen dự trữ trong gan và cơ

Câu 12. Nhóm nào dưới đây gồm hai loại hoocmôn có tác dụng sinh lý trái ngược nhau

A. Insulin và canxitônin

B. Ôxitôxin và tirôxin

C. Insulin và glucagôn

D. Insulin và tirôxin

Câu 13. Bệnh tiểu đường có liên quan đến sự thiếu hụt hoặc rối loạn hoạt tính của hoocmôn nào dưới đây

A. GH

B. Glucagôn

C. Insulin

D. Ađrênalin

Câu 14. Vỏ tuyến trên thận được phân chia làm mấy lớp ?

A. 2 lớp

B. 3 lớp

C. 4 lớp

D. 5 lớp

Câu 15. Lớp nào của vỏ tuyến trên thận tiết ra hoocmôn điều hoà đường huyết

A. Lớp lưới

B. Lớp cầu

C. Lớp sợi

D. Tất cả các phương án còn lại

ĐÁP ÁN

Câu 1     D             Câu 9     A

Câu 2     A             Câu 10   D

Câu 3     B             Câu 11   D

Câu 4     C             Câu 12   C

Câu 5     A             Câu 13   C

Câu 6     D             Câu 14   B

Câu 7     B             Câu 15   A

Câu 8     A            

               

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok