TRẮC NGHIỆM SINH 8 BÀI 6: PHẢN XẠ

Câu 1. Nơron có hai chức năng cơ bản, đó là gì ?

A. Cảm ứng và phân tích các thông tin

B. Dẫn truyền xung thần kinh và xử lý thông tin

C. Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh

D. Tiếp nhận và trả lời kích thích

Câu 2. Nhóm nào dưới đây gồm những nơron có thân nằm trong trung ương thần kinh ?

A. Nơron cảm giác, nơron liên lạc và nơron vận động

B. Nơron cảm giác và nơron vận động

C. Nơron liên lạc và nơron cảm giác

D. Nơron liên lạc và nơron vận động

Câu 3. Căn cứ vào đâu để người ta phân chia các noron thành 3 loại: noron hướng tâm, noron trung gian và noron li tâm?

A. Hình thái

B. Tuổi thọ

C. Chức năng

D. Cấu tạo

Câu 4. Một cung phản xạ được xây dựng từ bao nhiêu yếu tố ?

A. 5 yếu tố

B. 4 yếu tố

C. 3 yếu tố

D. 6 yếu tố

Câu 5. Trong phản xạ rụt tay khi chạm vào vật nóng thì trung tâm xử lý thông tin nằm ở đâu ?

A. Bán cầu đại não

B. Tủy sống

C. Tiểu não

D. Trụ giữa

Câu 6. Phát biểu nào sau đây là chính xác ?

A. Vòng phản xạ được xây dựng từ 4 yếu tố : cơ quan thụ cảm, nơron trung gian, nơron hướng tâm và cơ quan phản ứng.

B. Vòng phản xạ bao gồm cung phản xạ và đường liên hệ ngược.

C. Cung phản xạ bao gồm vòng phản xạ và đường liên hệ ngược.

D. Cung phản xạ được xây dựng từ 3 yếu tố : cơ quan thụ cảm, nơron trung gian và cơ quan phản ứng.

Câu 7. Một cung phản xạ dây gồm đầy đủ các thành phần sau:

A. Noron hướng tâm, noron li tâm, cơ quan thụ cảm, cơ quan phản ứng

B. Noron hướng tâm, noron li tâm, noron trung gian, cơ quan thụ cảm, cơ quan phản ứng

C. Cơ quan thụ cảm, noron trung gian, cơ quan phản ứng

D. Noron hướng tâm, noron li tâm, noron trung gian, cơ quan thụ cảm

Câu 8. Hiện tượng người sờ tay vào vật nóng thì rụt lại và hiện tượng chạm tay vào cây trinh nữ thì cây cụp lá lại có gì giống nhau?

A. Đều là phản xạ ở sinh vật

B. Đều là hiện tượng cảm ứng ở sinh vật

C. Đều là sự trả lời lại các kích thích của môi trường

D. Cả B và C

Câu 9. Phản xạ ở động vật khác cảm ứng ở thực vật đặc điểm nào sau đây?

A. Phản xạ ở động vật diễn ra nhanh hơn

B. Phản xạ ở động vật dễ nhận biết hơn

C. Phản xạ ở động vật chính xác hơn

D. Cả ba đáp án trên

Câu 10. Loại xung thần kinh nào dưới đây không xuất hiện trong một cung phản xạ?

 

Xung thần kinh li tâm

 

Xung thần kinh li tâm điều chỉnh

 

Xung thần kinh thông báo ngược

 

Xung thần kinh hướng tâm

A. 1, 2

B. 2, 3

C. 1, 4

D. 1, 3

Câu 11. Một người giơ tay với chùm nhãn nhưng không chạm tới, người này bèn kiễng chân lên để hái. Đây là một ví dụ về:

A. Vòng phản xạ

B. Cung phản xạ

C. Phản xạ không điều kiện

D. Sự thích nghi

ĐÁP ÁN

Câu 1     D             Câu 7     B

Câu 2     D             Câu 8     B

Câu 3     C             Câu 9     D

Câu 4     A             Câu 10   B

Câu 5     B             Câu 11   A

Câu 6     B                            

 

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok