TRẮC NGHIỆM SINH 8 BÀI 60: CƠ QUAN SINH DỤC NAM

Câu 1. Nơi sản xuất tinh trùng là.

A. Tinh hoàn.

B. Mào tinh.

C. Túi tinh.

D. Bìu.

Câu 2. Nơi tinh trùng tiếp tục hoàn thiện về cấu tạo, nằm phía trên mỗi tinh hoàn là

A. Mào tinh.

B. Tuyến tiền liệt.

C. Dương vật.

D. Túi tinh.

Câu 3. Bộ phận nào của cơ quan sinh dục nam nằm ở ngoài cơ thể tạo điều kiện cho sản xuất sinh trùng?

A. Dương vật.

B. Túi tinh.

C. Tinh hoàn.

D. Bìu.

Câu 4. Tại sao bìu nằm bên ngoài cơ thể mà không phải bên trong như gan, thận,...?

A. Vì trong cơ thể nhiệt độ cao không thích hợp cho sản xuất tinh trùng.

B. Vì trong cơ thể không còn chỗ chứa.

C. Vì bên ngoài cơ thể thuận tiện cho việc xuất tinh.

D. Vì từ khi sinh ra đã thế, không lý giải được.

Câu 5. Tinh trùng từ mào tinh hoàn sẽ theo ống dẫn tinh đến chứa tại đâu?

A. Mào tinh.

B. Túi tinh.

C. Tinh hoàn.

D. Tuyến hành.

Câu 6. Bộ phận nào sau đây không thuộc cơ quan sinh dục nam?

A. Buồng trứng.

B. Bìu.

C. Dương vật.

D. Bóng đái.

Câu 7. Ở túi tinh, tinh trùng tiếp tục được nuôi dưỡng là nhờ đâu?

A. Tuyến tiền liệt tiết dịch.

B. Tuyến hành tiết dịch nuôi dưỡng tinh trùng.

C. Chất dịch do thành túi tiết ra.

D. Chất dịch giàu glucozo do tinh hoàn tiết ra.

Câu 8. Có 2 loại tinh trùng, đó là 2 loại nào?

A. Tinh trùng A và tinh trùng B.

B. Tinh trùng αX và tinh trùng βY.

C. Tinh trùng X và tinh trùng Y.

D. Tinh trùng α và tinh trùng β.

Câu 9. Tuyến hành trong cơ quan sinh dục nam có chức năng gì?

A. Nơi nước tiểu và tinh dịch đi qua.

B. Tiết dịch để trung hòa axit trong ống đái, chuẩn bị cho tinh phóng qua, đồng thời làm giảm ma sát trong quan hệ tình dục.

C. Tiết dịch hòa với tinh trùng từ túi tinh chuyển ra để tạo thành tinh dịch.

D. Giúp tinh trùng tiếp tục hoàn thiện về cấu tạo và chức năng khi được chuyển vào túi tinh.

Câu 10. Trong cơ quan sinh dục nữ, tinh trùng có khả năng sống trong bao lâu?

A. 1-2 ngày.

B. 2-3 ngày.

C. 3-4 ngày.

D. 1 tuần.

Câu 11. Ở cơ quan sinh dục nam, bộ phận nào là nơi sản xuất ra tinh trùng

A. Ống dẫn tinh

B. Túi tinh

C. Tinh hoàn

D. Mào tinh

Câu 12. Ở người, nhiệt độ thích hợp cho sự sản sinh tinh trùng nằm trong khoảng

A. 36-37oC

B. 37-38oC

C. 29-30 oC

D. 33-34 oC

Câu 13. Sau khi hoàn thiện về cấu tạo, tinh trùng được dự trữ ở đâu

A. Ống đái

B. Mào tinh

C. Túi tinh

D. Tinh hoàn

Câu 14. Tuyến Côpơ là tên gọi khác của

A. tuyến hành.

B. tuyến tiền liệt.

C. tuyến tiền đình.

D. tuyến trên thận.

Câu 15. Sau khi được tạo ra tại tinh hoàn, tinh trùng sẽ được đưa đến bộ phận nào để tiếp tục hoàn thiện về cấu tạo

A. Mào tinh

B. Túi tinh

C. Ống đái

D. Tuyến tiền liệt

ĐÁP ÁN

Câu 1     A             Câu 9     B

Câu 2     A             Câu 10   C

Câu 3     D             Câu 11   C

Câu 4     A             Câu 12   C

Câu 5     B             Câu 13   C

Câu 6     A             Câu 14   A

Câu 7     C             Câu 15   A

Câu 8     C            

               

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok