TRẮC NGHIỆM SINH 9 BÀI 37 : THÀNH TỰU CHỌN GIỐNG Ở VIỆT NAM

TRẮC NGHIỆM SINH 9 BÀI 37 : THÀNH TỰU CHỌN GIỐNG Ở VIỆT NAM

Câu 1. Thành tựu nổi bật nhất trong chọn giống cây trồng ở nước ta là ở lĩnh vực nào?

A. Chọn giống lúa, lạc, cà chua.

B. Chọn giống ngô, mía, đậu tương

C. Chọn giống lúa, ngô, đậu tương

D. Chọn giống đậu tương, lạc, cà chua

Câu 2. Giống dâu tam bội (3n) được tạo ra từ giống dâu tứ bội (4n) với giống dâu lưỡng bội (2n) nhờ phương pháp:

A. Gây đột biến nhân tạo.

B. Lai hữu tính và xử lí đột biến.

C. Tạo giống đa bội thể.

D. Tạo giống ưu thế lai.

Câu 3. Giống lúa CR203 có khả năng kháng rầy, cho năng suất TB 45 - 50 tạ/ha được tạo ra bằng phương pháp.

A. Chọn lọc cá thể.

B. Lai hữu tính

C. Tạo giống đa bội thể

D. Tạo giống ưu thế lai.

Câu 4. Thành tựu nổi bật của chọn tạo giống cây trồng nước ta là tạo ra giống có ưu thế lai cao ở loài cây nào.

A. Lúa.

B. Mía

C. Ngô

D. Cà chua

ĐÁP ÁN

Câu 1     C             Câu 3     A

Câu 2     C             Câu 4     C

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok