TRẮC NGHIỆM SINH 9 BÀI 47 : QUẦN THỂ SINH VẬT

TRẮC NGHIỆM SINH 9 BÀI 47 : QUẦN THỂ SINH VẬT

Câu 1. Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật:

A. Các cây xanh trong một khu rừng

B. Các động vật cùng sống trên một đồng cỏ

C. Các cá thể chuột cùng sống trên một đồng lúa

D. Cả A, B và đều đúng

Câu 2. Tập hợp sinh vật dưới đây không phải là quần thể sinh vật tự nhiên:

A. Các cây thông mọc tự nhiên trên một đồi thông

B. Các con lợn nuôi trong một trại chăn nuôi

C. Các con sói trong một khu rừng

D. Các con ong mật trong tổ

Câu 3. Trong quần thê, tỉ lệ giới tính cho ta biết điều gì?

A. Tiềm năng sinh sản của loài.

B. Giới tính nào được sinh ra nhiều hơn

C. Giới tính nào có tuổi thọ cao hơn

D. Giới tính nào có tuổi thọ thấp hơn

Câu 4. Tỉ lệ giới tính trong quần thể thay đổi chủ yếu theo:

A. Lứa tuổi của cá thể và sự tử vong không đồng đều giữa cá thể đực và cái.

B. Nguồn thức ăn của quần thể.

C. Khu vực sinh sống.

D. Cường độ chiếu sáng.

Câu 5. Các cá thể trong quần thể được phân chia làm các nhóm tuổi là:

A. Ấu trùng, giai đoạn sinh trưởng và trưởng thành

B. Trẻ, trưởng thành và già

C. Trước sinh sản, sinh sản và sau sinh sản

D. Trước giao phối và sau giao phối

Câu 6. Nhóm tuổi nào của các cá thể không còn khả năng ảnh hưởng tới sự phát triển của quần thể?

A. Nhóm tuổi sau sinh sản

B. Nhóm tuổi còn non và nhóm sau sinh sản

C. Nhóm trước sinh sản và nhóm sau sinh sản

D. Nhóm trước sinh sản và nhóm sinh sản

Câu 7. Ý nghĩa của nhóm tuổi trước sinh sản trong quần thể là:

A. Không làm giảm khả năng sinh sản của quần thể

B. Có vai trò chủ yếu làm tăng trưởng khối lượng và kích thước của quần thể

C. Làm giảm mật độ trong tương lai của quần thể

D. Không ảnh hưởng đến sự phát triển của quần thể

Câu 8. Phát biểu nào sau đây là không đúng với tháp tuổi dạng phát triển?

A. Đáy tháp rộng

B. Số lượng cá thể trong quần thể ổn định

C. Số lượng cá thể trong quần thể tăng mạnh

D. Tỉ lệ sinh cao

Câu 9. Một quần thể chim sẻ có số lượng cá thề ở các nhóm tuổi như sau:Nhóm tuổi trước sinh sản: 53 con/haNhóm tuổi sinh sản: 29 con/haNhóm tuổi sau sinh sản: 17 con/haBiểu đồ tháp tuổi của quần thể này đang ở dạng nào?

A. Vừa ở dạng ổn định vừa ở dạng phát triển.

B. Dạng phát triển.

C. Dạng giảm sút.

D. Dạng ổn định.

Câu 10. Mật độ của quần thể được xác định bằng số lượng cá thể sinh vật có ở:

A. Một khu vực nhất định

B. Một khoảng không gian rộng lớn

C. Một đơn vị diện tích

D. Một đơn vị diện tích hay thể tích

Câu 11. Số lượng cá thể trong quần thể tăng cao khi:

A. Xảy ra sự cạnh tranh gay gắt trong quần thể

B. Nguồn thức ăn dồi dào và nơi ở rộng rãi

C. Xuất hiện nhiều kẻ thù trong môi trường sống

D. Dịch bệnh lan tràn

ĐÁP ÁN

Câu 1     C             Câu 7     B

Câu 2     B             Câu 8     B

Câu 3     A             Câu 9     B

Câu 4     A             Câu 10   D

Câu 5     C             Câu 11   B

Câu 6     A                            

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok