TRẮC NGHIỆM SINH 9 BÀI 54 : Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

TRẮC NGHIỆM SINH 9 BÀI 54 : Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

Câu 1. Ô nhiễm môi trường là gì?

A. Là hiện tượng môi trường tự nhiên bị làm bẩn

B. Là hiện tượng thay đổi tính chất vật lí, hoá học và sinh học của môi trường

C. Là hiện tượng gây tác động xấu đến môi trường, do đó gây tác hại tới đời sống của sinh vật và con người

D. Cả A, B và C

Câu 2. Tác nhân chủ yếu gây ra ô nhiễm môi trường là:

A. Do các loài sinh vật trong quần xã sinh vật tạo ra

B. Các điều kiện bất thường của ngoại cảnh, lũ lụt, thiên tai

C. Tác động của con người

D. Sự thay đổi của khí hậu

Câu 3. Ô nhiễm môi trường dẫn đến hậu quả nào sau đây:

A. Ảnh hưởng xấu đến quá trình sản xuất

B. Sự suy giảm sức khoẻ và mức sống của con người

C. Sự tổn thất nguồn tài nguyên dự trữ

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 4. Các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường là gì?1. Các khí thải từ hoạt động công nghiệp và sinh hoạt2. Hoá chất bảo vệ thực vật và chất độc hoá học3. Các chất phóng xạ4. Các chất thải rắn5. Các chất thải do hoạt động xây dựng (vôi, cát, đất, đá...)6. Ô nhiễm do sinh vật gây bệnh7. Các chất độc hại sinh ra trong chiến tranhPhương án đúng là:

A. 1, 2, 3, 4, 6

B. 1, 2, 3, 5, 6

C. 2, 3, 4, 5, 7

D. 1, 3, 4, 6, 7

Câu 5. Yếu tố gây ô nhiễm môi trường nào dưới đây là do các hoạt động công nghiệp và sinh hoạt của con người tạo ra?

A. Các khí độc hại như NO2, SO2, CO2....

B. Các chất hoá học trên đồng ruộng

C. Chất thải hữu cơ như thực phẩm hư hỏng, phân động vật.

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 6. Các khí thải trong không khí chủ yếu có nguồn gốc từ:

A. Hoạt động hô hấp của động vật và con người

B. Quá trình đốt cháy các nhiên liệu

C. Hoạt động quang hợp của cây xanh

D. Quá trình phân giải xác hữu cơ của vi khuẩn

Câu 7. Nguồn năng lượng nào sau đây nếu được sử dụng sẽ ít gây ô nhiễm môi trường nhất?

A. Than đá

B. Dầu mỏ

C. Mặt trời

D. Khí đốt

Câu 8. Yếu tố nào sau đây không phải là các tác nhân hoá học gây ô nhiễm môi trường?

A. Lạm dụng thuốc diệt cỏ trong bảo vệ cây trồng

B. Dùng quá nhiều thuốc trừ sâu so với nhu cầu cần thiét trên đồng ruộng

C. Các khí thải từ các nhà máy công nghiệp

D. Các tiếng ồn quá mức do xe cộ và các phương tiện giao thông khác

Câu 9. Các chất bảo vệ thực vật và các chất độc hoá học thường được tích tụ ở đâu?

A. Đất, nước

B. Nước, không khí

C. Không khí, đất

D. Đất, nước, không khí, và trong cơ thể sinh vật

Câu 10. Yếu tố hoặc hoạt động nào sau đây là tác nhân làm môi trường ô nhiễm các chất phóng xạ?

A. Chất thải từ công trường khai thác chất phóng xạ

B. Những vụ thử vũ khí hạt nhân

C. Chất thải của nhà máy điện nguyên tử

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 11. Nguồn gốc gây ra sự ô nhiễm sinh học môi trường sống là do:

A. Các khí thải do quá trình đốt cháy nhiên liệu

B. Các chất thải từ sinh vật như phân, xác chết, rác bệnh viện

C. Các vụ thử vũ khí hạt nhân

D. Các bao bì bằng nhựa, cao su thải ra môi trường

Câu 12. Nguyên nhân nào sau đây dẫn đến ô nhiễm nguồn nước?

A. Nước thải không được xử lí

B. Khí thải của các phương tiện giao thông

C. Tiếng ồn của các loại động cơ

D. Động đất

Câu 13. Hiện tượng nào sau đây không gây ô nhiễm môi trường?

A. Khí thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt

B. Nước thải công nghiệp, khí thải của các loại xe

C. Tiếng ồn của các loại động cơ

D. Trồng rau sạch, sử dụng phân vi sinh

Câu 14. Chọn câu sai trong các câu sau:

A. Con người hoàn toàn có khả năng hạn chế ô nhiễm môi trường

B. Trách nhiệm của chúng ta là phải góp phần bảo vệ môi trường sống cho chính mình và cho các thế hệ mai sau

C. Con người không có khả năng hạn chế ô nhiễm môi trường

D. Nâng cao ý thức của con người trong việc phòng chống ô nhiễm môi trường là biện pháp quan trọng nhất để hạn chế ô nhiễm môi trường

Câu 15. Những biện pháp bảo vệ và cải tạo môi trường là gì?1. Hạn chế sự tăng nhanh dân số2. Sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên3. Tăng cường trồng rừng ở khắp mọi nơi4. Bảo vệ các loài sinh vật5. Kiểm soát và giảm thiểu các nguồn chất thải gây ô nhiễm6. Tạo ra các loài vật nuôi, cây trồng có năng suất cao7. Tăng cường xây dựng các công trình thuỷ điệnPhương án đúng là:

A. 1, 2, 3, 4, 7

B. 1, 2, 4, 5, 6

C. 2, 3, 4, 5, 6

D. 1, 3, 4, 5, 7

ĐÁP ÁN

Câu 1   D         Câu 9   D

Câu 2   C         Câu 10 D

Câu 3   D         Câu 11 B

Câu 4   A         Câu 12 A

Câu 5   A         Câu 13 D

Câu 6   B         Câu 14 C

Câu 7   C         Câu 15 B

Câu 8   D        

           

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok